Galataport'a yöntem arayışı

Galataport'ta Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) tarafından yapılan ihalenin iptalinin ardından, Özelleştirme İdaresi (ÖİB) tarafından yapılacak ihalede yöntem değişecek.

ANKARA - Galataport'ta Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) tarafından yapılan ihalenin iptalinin ardından, Özelleştirme İdaresi (ÖİB) tarafından yapılacak ihalede yöntem değişecek. Yeni ihale Özelleştirme Kanunu gereğince yapılacağı için, ihalenin yap-işlet-devret yerine işletme hakkı devri yöntemiyle yapılması hedefleniyor. Alınan bilgiye göre, Galataport'ta ihale süreci 3 etaptan oluşacak. Bunlardan ilki 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarının yapılması olarak belirlenirken, ikinci aşamada proje belirlenecek, son aşamada strateji belirlenerek ihale süreci işlemeye başlayacak.
ÖİB'nin imar planı yapma yetkisi bulunurken, imar planını hazırlarken kanun gereği ilgili kuruluşlardan görüş alması gerekiyor. Mevcut imar planının onaylanması ya da kuruluşlardan farklı görüşler gelirse bu dikkate alınarak yeni bir plan hazırlanması seçenekleri bulunuyor. İmar planının ÖYK tarafından onaylanmasının ardından ilk etap tamamlanmış olacak. İlk ihaledeki projenin mevcut imar planına göre hazırlandığı, imar planında bir değişiklik olmaması durumunda projenin de aynı kalabileceğine işaret ediliyor.