Galataport'ta 'proje yarışması' belirsizliği

Üç etaptan oluşması öngörülen yeni Galataport ihalesinde, sürecin ilk ayağı olan imar planlarının hazırlanması konusunda çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

ANKARA - Üç etaptan oluşması öngörülen yeni Galataport ihalesinde, sürecin ilk ayağı olan imar planlarının hazırlanması konusunda çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
İmar planı yapma yetkisi bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarını hazırlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Mimarlar Odası ve Anıtlar Yüksek Kurulu gibi birçok kuruluşun görüşünü de aldı. Galataport'ta İmar planlarının onay için Özelleştirme Yüksek Kurulu'na (ÖYK) sunumu beklenirken, ÖYK'dan alınacak onayla Galataport ihale sürecinde birinci aşama tamamlanmış olacak.
İkinci aşama olan projenin belirlenmesi çalışmaları ise sürüyor. Bu aşamada bir 'proje yarışması' açılıp açılmamasına karar verilmesi gerekecek. Bu konuda henüz karar verilmiş değil. Zira açılacak bir yarışma için en azından üç ya da dört aylık süreye gereksinim olacağı, bunun da ihaleyi geciktirebileceği üzerinde duruluyor.
Yarışma olmaması durumunda sohbahar aylarında ihale ilanına çıkılabileceği kaydedilirken, yarışma yapılması durumunda ilanın yeni yılın başına kalabileceği ifade ediliyor.
49 yıllık süre değişmiyor
Galataport'un ilk ihalesinde 49 yıl olan işletme süresinde ise yapılacak yatırımların büyüklüğü nedeniyle değişiklik öngörülmüyor. İhaleyi kazanan konsorsiyum için taksitleri ödeme süresi ise bir hayli kısalacak.
Teamül gereği işletme hakkı devri modeli ile yapılan özelleştirmelerde alıcıya genellikle iki ya da üç yıl gibi daha kısa vade seçeneği sunuluyor. Burada da aynı sürelerin kullanılabileceği, ancak ihalenin büyüklüğü nedeniyle belki de bir yıllık sürenin daha eklenebileceği belirtiliyor.
İhalenin işletme hakkı devri yöntemi ile yapılması benimsenirken, bu yöntemin kullanılabilmesi için Rekabet Kurumu'ndan öngörüş alındı.
Ofer iptale kırılmıştı
İsrailli Ofer Grubu, Royal Caribbean, Limak, Çeçen, General Growth ve Global Menkul'den oluşan girişim grubu Galataport için 16 Eylül 2005'te yapılan ihalede 49 yıllığına 3.8 milyar avro teklif etmişti. İstanbul Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesi, Galataport projesiyle ilgili imar planı değişikliğini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı işleminin yürütmesini, bakanlığın imar yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle ocak başında durdurmuştu. Yaz aylarında yapılan ve imar yetkisini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na veren yasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvurusu ise reddedilmişti.
Galataport ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Ofer Grup'a bağlı Carlyle Mg Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Eyal Ofer (Sami Ofer'in oğlu), herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını açıklamıştı.