Garanti'nin kârı patladı

Garanti Bankası, 2005 yılında net kârını yüzde 57 artırarak 708,4 milyon YTL'ye yükseltti.

İSTANBUL - Garanti Bankası, 2005 yılında net kârını yüzde 57 artırarak 708,4 milyon YTL'ye yükseltti. Aynı dönemde bankanın vergi ve karşılıklar öncesi brüt kârı yüzde 24.5 artarak 1.38 milyar YTL'ye ulaştı. Kredi ve vergi karşılıkları dahil toplam 673.3 milyon YTL karşılık ayıran Garanti'nin vergi öncesi kârı ise yüzde 36.6 artışla 934.4 milyon YTL'ye çıktı.
Bankanın aktif büyüklüğü ise 2004 sonuna göre yüzde 38.8 artarak 36.5 milyar YTL'e çıktı. 31 Aralık 2005 itibarıyla, Garanti'nin özkaynak kârlılığı yüzde 20,12'ye, aktif kârlılığı ise yüzde 2,26'ya yükseldi.
Bilançoyu değerlendiren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen şöyle konuştu: "Geçen yıl düşen reel faizler ve daralan marjlara rağmen, bilançomuzu iyi yöneterek getirisi yüksek aktiflere yoğunlaştık, yüksek hacimlerle çalıştık ve pazar paylarımızı artırmayı başardık. Sürdürülebilir faiz dışı gelir kaynaklarımızı geliştirerek farklılaştık. Sağlıklı ve sürekli yükselen kârlılığımız; bilançomuzu yeniden yapılandırmadaki başarımızın, gerçek bankacılık ve müşteri odaklı stratejimizin sonucudur."
'Hedef 500 şube'
Geçen yıl şube başına verimlilikte liderliğini koruyan Garanti Bankası, toplam şube sayısını ise 438'e yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, Garanti Bankası'nın 2006 yılı şube hedefinin 500 olduğu belirtildi. Ergun Özen, Garanti'nin nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye olan desteğini 2005 yılında yüzde 45.8 artırarak 25.1 milyar YTL'ye yükselttiğini vurguladı. Aynı dönemde yüzde 61.3 artarak 16,9 milyar YTL olan nakdi kredilerin bilanço içindeki payı yüzde 46,4'e ulaştı.
Tüketici ve KOBİ kredilerinin kredi portföyü içindeki payı hızla artarak yüzde 59.1'e ulaştı. Bu arada Garanti Bankası, YTL kredilerin toplam krediler içindeki payını da artırdığını açıkladı. Banka, toplam nakdi kredilerin yüzde 55,4'ünü oluşturan YTL kredilerde, 2004 sonuna göre yüzde 81,8'lik artışla sektörün üzerinde büyüme sağladığını da vurguladı.
'GE ile benziyoruz'
Garanti'nin 2005'te dünya devi GE'nin iştiraki GE Consumer Finance ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin de konuşan Özen, "Bu stratejik atılım, GE ile benzer kurumsal değerlere ve yönetim ilkelerine sahip olmamız yanında nitelikli insan kaynağımız, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli hizmet anlayışımız ve gösterdiğimiz istikrarlı ve üstün performansımızın sonucudur." dedi. Garanti'nin mevduatı 2005'te yüzde 33.9 artarak 23.6 milyar YTL'ye yükselirken, toplam özkaynakları yüzde 24.21 artışla 3.9 milyar YTL oldu.