Garanti'ye ortak geldi

Garanti'ye ortak geldi
Garanti'ye ortak geldi
Garanti Bankası ile İspanyol BBVA, General Electric'in hisselerinin devri konusunda anlaştı. Banka, Doğuş Grubu ve BBVA tarafından ortak yönetilecek.

İSTANBUL - 2005 yılında Garanti’de stratejik ortak olan GE bu yıl şubat ayında global kriz nedeniyle finansta küçülme kararı alarak bankadaki hisselerinin satışa çıkarmıştı. Sürece bugün son nokta konuldu ve GE’nin yüzde 20.85 oranındaki hisselerinin yeni sahibi İspanyolların büyük bankası İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) oldu.

Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,29'una karşılık gelen toplam 264.188.400 nominal lira değerinde Garanti Bankası hissesini İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) satmak üzere hisse devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Hisselerin toplam bedeli 2 milyar 62 milyon dolar olarak belirlendi. Hisse devrini takiben Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası'ndaki payı yüzde 24,89 olacak.

Garanti Bankası'nı Doğuş Holding ve BBVA ortak yönetecek. Hisse devir işlemlerini takiben, Doğuş Grubu ve BBVA, Garanti Bankası'nda yüzde 24,8902’lik hisseleriyle eşit olarak yer alacaklar.

BBVA, ayrıca General Electric'e ait ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,60'ına karşılık gelen toplam 781 milyon 200 bin nominal TL değerde Garanti Bankası hissesini de satın almak üzere GE ile anlaşmaya vardı.

ŞAHENK: BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Ergun Özen ise bankanın Genel Müdürü olarak görev yapmayı sürdürecek.

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, anlaşmayı ''BBVA ile güçbirliğimiz, küresel finans sisteminin ekonomik krizin yaralarını iyileştirmeye çalıştığı bir süreçte, ülkemize önemli bir sermaye girdisi de sağlayacak'' sözleriyle değerlendirdi.

Ferit Şahenk, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'nin sıkıntılı bir ekonomik kriz sürecinden geçtiği günlerde, Garanti Bankası’nı bölgesel bir oyuncu haline getirmeyi, daha sonra dünyanın sayılı global bankaları arasında yer almasını hedeflediklerini hatırlatarak, Garanti'nin bugün yalnız Türkiye’de değil, faaliyet gösterdiği bölgelerde birçok alanda en büyük özel bankalardan biri haline geldiğini vurguladı.

Şahenk, şu cümleleri kullandı: ''Ülkemiz, içinde bulunduğu bölgenin kültürel ve sosyal özelliklerine hakim olmanın yanı sıra uluslararası iş yapma kabiliyetine ve insan kaynağına sahiptir. Bizim de artık hedefimiz, dünya liginin üst sıralarında yer almaktır. Bu hedefe, BBVA gibi, başarılı bir bankacılık modelini dünyanın birçok ülkesinde uygulayan global bir oyuncuyla birlikte yürüyeceğiz. Bankamızın müşteri ilişkilerindeki yetkinliğini ve teknolojik üstünlüğünü düşündüğümüzde, iki grubun birlikte büyüme stratejisi örtüşüyor.

BBVA ile güçbirliğimiz, küresel finans sisteminin ekonomik krizin yaralarını iyileştirmeye çalıştığı bir süreçte, ülkemize önemli bir sermaye girdisi de sağlayacak. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarına olan inancı gösteren bu yatırım vesilesiyle İspanya’nın, ülkemizin Avrupa Birliği’ne entegrasyonunda gösterdiği olumlu yaklaşımın, diğer ülkeler tarafından da güçlü bir şekilde algılanmasına ortam yaratacağını ümit ediyorum.''

ANLAŞMANIN DETAYLARI 
Garanti Bankası ise anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu:

''BBVA'nin gerek Doğuş Grubu'ndan gerekse GE'den satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu ve yurt dışındaki diğer ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Doğuş Grubu ve BBVA arasında Garanti Bankası'nın sevk ve idaresi hususundaki prensipleri düzenlemek maksadıyla 1 Kasım 2010 tarihinde ayrıca bir hissedarlar sözleşmesi akdedilmiştir.

Bu sözleşme BBVA'in gerek Doğuş Grubu'ndan gerekse GE'den eşzamanlı olarak hisseleri devralmasını takiben yürürlüğe girecek olup, aynı tarihte Doğuş Grubu ile GE arasında akdedilmiş 22 Aralık 2005 tarihli hissedarlar sözleşmesi bütün şartlarıyla ortadan kalkacak ve GE'yi temsilen Banka Yönetim Kurulunda ve diğer komitelerde görev yapan üyeler görevlerinden ayrılacaklardır.

BBVA ile Doğuş Grubu arasında tesis edilen ortaklığın ilk beş yılında eş-ortaklık prensiplerine paralel olarak Garanti Bankası yönetim kurulunun 4 üyesinin Doğuş Grubu tarafından, 4 üyesinin ise BBVA tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesini temin etmek üzere mutabakata varılmıştır. Bu süreçte, Banka Genel Müdürü ortak kararla belirlenecek olup, Genel Müdür Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun tabi üyesi sıfatıyla görev yapacaktır. Ortaklığın tesisini takiben, Yönetim kurulu başkanlığının Ferit Faik Şahenk ve Banka genel müdürlüğünün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. Kredi komitesi Genel Müdürün yanısıra ikisi Doğuş Grubu, ikisi BBVA tarafından belirlenen dört üyeden oluşacaktır.

Ortaklık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk üç yıl içinde gerek BBVA gerekse Doguş Grubu mevcut hisselerini üçüncü kişilere satmamak üzere mutabık kalmışlardır. İlk üç yılı takiben yapılabilecek hisse satışlarında tarafların karşılıklı ön alım hakkı olup, ön alım hakkının kullanılmaması halinde karşılıklı olarak diğer tarafın satışına katılma hakları mevcuttur. İlk beş yıl içinde BBVA veya Doğuş Grubu'nun ilave hisse edinmeleri halinde, satın aldıkları hisselerin yarısını diğer tarafa teklif etmeleri ve diğer tarafın bu hisseleri almayı arzu etmemesi halinde, söz konusu hisselerle ilgili oy hakları üzerinde diğer taraf lehine intifa hakkı tesis etmesi söz konusu olacaktır.

İlk beş yılı takiben kullanılmak üzere bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı için Doğuş Grubu tarafından BBVA'e alım hakkı tanınmış olup, alım hakkı kullanım tarihinden önceki son 30 işlem gününün ağırlıklı ortalaması üzerinden kullanılabilecektir. Alım hakkının kullanılması durumunda, Doğuş Grubuna ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 15'inin altına inmediği sürece Yönetim Kurulunun 6 üyesinin BBVA, 3 üyesinin ise Doğuş Grubu tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesi ve Genel Müdürün ortak kararla tayin edilmesi kararlaştırılmıştır.''

Açıklamada, bu süreçte, sermaye artırımı, temettü dağıtımı, hisselere bağlı haklarda değişiklik yapmak, yönetim kurulu üye sayısında ya da yönetim kurulunun toplantı ya da karar nisaplarında değişiklik yapmak, yönetim kurulu üyelerine takdir edilecek ücret ve primlerin belirlenmesi, bankanın yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması, ilişkili taraflara tesis edilecek kredi limitlerinin belirlenmesi, ilişkili taraflarca akdedilecek veya tesis edilecek ilişkiler, iştiraklerin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, gerek banka ve gerekse iştiraklerin üst yönetimlerinin belirlenmesi, mevcut iştiraklerin elden çıkarılması, yeni iştirak edinimi, konsolide aktiflerin yüzde 10'nunu aşacak büyüklükte aktif alımı, satımı gibi hususlarda Doğuş Grubunun mutabakatıyla karar verileceği belirtildi.

Ortaklığın ilk 5 yılında, eşit ortaklık prensibiyle hareket edilecek. Garanti Bankası’nın Yönetim Kurulu’nun 4 üyesi Doğuş Holding, 4 üyesi ise BBVA tarafından önerilecek. Garanti Bankası Genel Müdürü, Doğuş Holding tarafından önerilecek ve Yönetim Kurulu’nda 9. üye olarak yer alacak. 6. yıldan itibaren BBVA, bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı, Doğuş Holding’den alma hakkına sahip olacak. BBVA söz konusu yüzde 1’lik hisseyi aldığı takdirde ve Doğuş yüzde 15’in altına inmediği sürece, Yönetim Kurulu’nun 6 üyesi BBVA, 3 üyesi Doğuş Holding tarafından önerilecek, Genel Müdür’ün mutabakatla belirlenmesine devam edilecek. Sermaye artırımı, temettü dağıtımı, bütçe ve iş planlarının onaylanması gibi hususlar dahil olmak üzere bankanın temel işleyişinde hayati öneme sahip kararlar, Doğuş Grubu’nun mutabakatıyla alınacak.

PİYASA DEĞERİ BEŞ YILDA 4.5 KATINA ÇIKTI
GE, 5 yıl önce Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’ini ve kurucu hisselerin yüzde 49’unu Doğuş Holding’ten 1 milyar 806 milyon dolara almıştı.

O tarihte, bankanın piyasa değeri 6.1 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise Garanti Bankası’nın piyasa değeri 26.2 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. GE, Aralık 2007’de yüzde 4.65 hisseyi Doğuş Grubu’na 647 milyon dolara geri sattı. Doğuş Grubu’nun GE ile 2005’te yaptığı anlaşmaya göre, GE’nin satması durumunda alım opsiyonu Doğuş Grubu’na ait.

BBVA KİMDİR?
BBVA, İspanya'nın ikinci büyük bankası konumunda bulunuyor.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, çok ortaklı ve tek bir hakim hissenin bulunmadığı bir kuruluş olarak biliniyor.
Güney Amerika, Meksika, ABD , Portekiz ve Çin'de faaliyet gösteriyor.
Toplam varlıkları yaklaşık 557 milyar Euro olan bankanın 105 binin üzerinde çalışanı bulunuyor ve sahip olduğu 7 bin 362 şubeyle, 47 milyon müşterisine hizmet veriyor.
BBVA'nın piyasa değeri, 30 Eylül 2010 itibarıyla 37.1 milyar Euro seviyesinde bulunuyor. 

BANKACILIKTAN ÇIKMAYACAĞIZ
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu'nun bankacılıktan çıkma gibi bir düşüncesinin olamayacağını söyledi. 6. yıldan itibaren BBVA'nın bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı Doğuş Holding'den alma hakkına ilişkin bir soru üzerine Şahenk, yüzdesel ekonomik paydalar dışında olayın yönetsel tarafına bakmak gerektiğini ifade etti.
Bankanın nereye gideceği, kar dağıtımı, sermaye artırımı, büyük yatırımlar gibi konularda mutabakat aranacağına işaret eden Şahenk, “Bugün böyle, yarın da BBVA ile öyle olacak. İleride bu opsiyon kullanıldıktan sonra aynı şey geçerlidir” dedi.

Şahenk, Garanti Bankası'nın bir lig atlamasını istediklerini, bunun için böyle bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu anlattı. Doğuş Grubu'nun bankacılıktan çıkma gibi bir düşüncesinin olamayacağının altını çizen Şahenk, “Biz 24 saat bunu düşünüyoruz. Bundan uzak kalmak istemeyiz, amacımız daha büyümek. Biz bankacılığı seviyoruz. Biz hisse alamayız diye de bir şey yok. Önemli olan Garanti Bankası'nın profesyonelce yönetim kurulu tarafından denetlenen, bankacılık kurallarına göre dünyadaki milletlerarası anlayışla bankacılık esaslarına göre büyümesidir. Biz buna fokus olmuş durumdayız” diye konuştu.
Ferit Şahenk, Garanti Bankası'nda Doğuş Grubu'nun yüzde 15'in altına düşmediği sürece yönetim kurulundaki 6-3'ün süreceğini bildirdi.

Şahenk, Türkiye'de çok iyi bankacılık yapan, Garanti Bankası ile bir araya geldiğinde çok daha değişik değer katabilecekleri müesseseler bulunduğunu belirterek, bekleyip göreceklerini söyledi.
2005'te Garanti Bankası'nın piyasa değerinin 7,6 milyar dolar olduğunu anımsatan Şahenk, “O zamanlar bizimle ilgilenen Societe Generale 53 milyar dolarmış şimdi 44 milyar dolar. Türkiye'ye gelen Dexia 25 milyar dolarmış şimdi 8 milyar dolar. Yani Türk bankacılığının değeri de arttı” dedi.

Şahenk, bir soru üzerine, Türkiye ekonomisinin doğru yönetildiğini, çok derin bir dünya krizinde başarıyla çıktığını belirterek, “Halen dünyada birçok şey tartışılırken kriz içindeki Avrupa bankacılığından bir İspanyol bankası geliyor ve Türkiye'de böyle bir yatırımı yapıyor. Bunun arkasında Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi istikrarına inandıklarını görüyorum. Türkiye doğru makro rasyoları yönetmeye devam ederse yakında yatırım yapılabilir ülke reytingine kavuşur. O zaman bu değerler çok daha değişik yerlere gidecek diye düşünüyorum” dedi.

Türkiye'ye gelen bankaların hiçbir zaman yönetim kurulunun dışında kalmak için gelmediklerine dikkati çeken Şahenk, “Eş ortaklık istemeleri çok doğrudur. Biz düşüncelerine de, yaptığımız müzakerelerdeki tavırlarına da, isteklerine de saygı gösterdik” dedi. Şahenk, derin kriz olmasaydı GE'nin böyle bir olaya başlamayacağını ifade etti.
Mortagage işinde BBVA'nın çok başarılı olduğuna dikkati çeken Şahenk, “Türkiye'de bence büyük potansiyel var. Buraları değerlendiririz diye düşünüyorum. Bu bankanın da teknoloji anlamında oraya aktaracağı çok şey olabilir” dedi.

Marina satın alma planı
Elde edilen kaynağın nasıl değerlendirileceği konusunda Şahenk, Adriyatik denizinin üst tarafından aşağıya doğru Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan'a kadar birkaç tane marina zinciriyle ilgili projelerinin bulunduğunu, birkaç aya kadar da bir tane satın alma olabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da baktıkları bir marina olduğunu, bunu bölgesel bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Şahenk, yavaş yavaş yat turizminde Güney Fransa merakının bitmeye başladığını, o tip müşteriyi çekebilmek için daha büyük yerler yapmak gerektiğini söyledi.

Volkswagen'in Türkiye'de üretim planının sorulması üzerine Şahenk, şu bilgileri verdi:
“Türkiye otomotivde bir üretim merkezi haline geldi. VW'nin 2-3 yıldır içinden geçtiği değişim periyodu oldu. Porsche grubu ile bir araya geldiler. Ortaklık yapısı da değişti. Bu yaz Porsche Grubunun Başkanı benimle birlikteydi, Ege'de. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin kendini tanıtması için çok mesafe alması lazım. Yani gördükleri her şeyi hayretle karşıladılar. Bence VW'nin Türkiye'ye gelip yatırım yapması gerekir. Tabii ki bunun hesabını kendileri yapacaklar.”

Banka özelleştirmeleri
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen de, BBVA'nın 105 bin çalışanı bulunduğunu belirterek bunun 76 bininin İspanya dışında olduğunun altını çizdi. Bankanın 7 bin 362 şubesinin 4 bin 378 tanesinin İspanya dışında olduğunu belirten Özen, BBVA'nın Avrupa'daki stres testini başarıyla tamamladığını, sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 13 civarın geldiğini bildirdi.

Bankanın, piyasa değeri açısından Avrupa'da ilk 10'da yer aldığını, Garanti ortaklığının ardından 7'inci, 8'inci sıraya doğru ilerleyebileceğine işaret eden Özen, İspanya'da birçok üründe birinci veya ikinci durumda olduğunu kaydetti.
Özen, ürün bankacılığından ziyade ilişki bankacılığını öne çıkaran BBVA ile Garanti'nin iş yapış biçiminin benzerliğine dikkati çekti.

Ergun Özen, BBVA'nın 100 milyon dolara NBA'in sponsorluğunu aldığını, aynı zamanda La Liga'nın da sponsoru konumunda bulunduğunu bildirdi. Özen, önümüzdeki dönemde özelleştirilmesi düşünülen Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda blok satış olması durumunda Garanti Bankası'nın bu özelleştirmelerle ilgilenip ilgilenmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, “Biz hep ilgilendik. Biz bu çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Türkiye'de Garanti Bankası'nın ölçeğinde bir bankanın zaten buna bakması gerektiğinin altını çizen Özen, “Dosyalarımız mevcut, sürekli yeniliyoruz. Koşulların oluşmasına bağlı açıkçası. Ama ben blok satış olacağını sanmıyorum. Halka arzla devam edilecek gibi duruyor.” Bu arada, satışa ilişkin zorunlu çağrı söz konusu olmadığı bildirildi.

İlk 5 yılda eşit ortaklık prensibiyle hareket edilecek
Toplantıda verilen bilgiye göre, ortaklığın ilk 5 yılında eşit ortaklık prensibiyle hareket edilecek.
Garanti Bankası'nın Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi Doğuş Holding, 4 üyesi ise BBVA tarafından önerilecek. Garanti Bankası Genel Müdürü, Doğuş Holding tarafından önerilecek ve Yönetim Kurulu'nda 9. üye olarak yer alacak. 6. yıldan itibaren BBVA, bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı, Doğuş Holding'ten alma hakkına sahip olacak.

BBVA söz konusu yüzde 1'lik hisseyi aldığı takdirde ve Doğuş yüzde 15'in altına inmediği sürece Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi BBVA, 3 üyesi Doğuş Holding tarafından önerilecek. Genel müdürün mutabakatla belirlenmesine devam edilecek. Sermaye artırımı, temettü dağıtımı, bütçe ve iş planlarının onaylanması gibi hususlar dahil olmak üzere bankanın temel işleyişinde hayati öneme sahip kararlar Doğuş Grubu'nun mutabakatıyla alınacak.  (ntvmsnbc-AA)

bigPara.com