Gelir İdaresi bölünmeyecek

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, vergi dairelerinde günlerdir eylemlerle protesto edilen Gelir İdaresi Kanunu Tasarısı'nda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatının 22 ayrı bölge başkanlığına ayrılmasını öngören sistemden vazgeçti. Kadro sayısı 7 bin 295 kişi artırıldı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, vergi dairelerinde günlerdir eylemlerle protesto edilen Gelir İdaresi Kanunu Tasarısı'nda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatının 22 ayrı bölge başkanlığına ayrılmasını öngören sistemden vazgeçti. Kadro sayısı 7 bin 295 kişi artırıldı.
Alt komisyonun bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan raporuna göre, bölge başkanlıkları yerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek sayıda ve yerlerde doğrudan merkeze bağlı olarak Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulacak. Bu değişiklik dolayısıyla, tasarıda yer alan ve tüm illeri 22 bölge başkanlığı altında toplayan liste metinden çıkartıldı. Vergi dairesi müdürü, vergi dairesi müdür yardımcısı ve şef kadro unvanlarının kaldırılmasından da vazgeçildi.
Sayı geriye çekildi
Tasarı ile daha önce 68 bin 225 olarak öngörülen iptal edilen kadro sayısı 68 bin 212'ye çekilirken, ihdas edilen kadro sayısı ise 52 bin 175'ten 59 bin 457'ye yükseltildi. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak on yıl çalışmışların Gelir İdaresi Başkanı olarak atanabilmesine olanak sağlayan hüküm de, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine tasarı metninden çıkartıldı. Vergi denetmenlerinin belli şartları taşımaları ve açılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla gelirler kontrolörü olmasını öngören düzenlemeden de, kontrolörlerden gelen tepki nedeniyle vazgeçildi. Ancak bunun yerine, vergi denetmenliği, Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan 'kariyer' meslekleri arasına alındı.