Gelir İdaresi Yasası tamam şimdi sıra atamalarda

Gelir İdaresi Yasası yürürlüğe girerken, şimdi gündeme atamalar oturdu. Hükümetin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hakkındaki Başbakanlık Takip Kurulu raporu nedeniyle asaleten atanmasına onay vermediği Gelirler Genel Müdürvekili Osman Arıoğlu'nda ısrarı sürdürmesi bekleniyor.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Gelir İdaresi Yasası yürürlüğe girerken, şimdi gündeme atamalar oturdu. Hükümetin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hakkındaki Başbakanlık Takip Kurulu raporu nedeniyle asaleten atanmasına onay vermediği Gelirler Genel Müdürvekili Osman Arıoğlu'nda ısrarı sürdürmesi bekleniyor. Ancak, Anayasa Mahkemesi'ne götürülen atama hükmü için yürütmeyi durdurma kararı çıkması halinde hükümetin de eli kolu bağlanmış olacak.
Yasanın atamaları düzenleyen ve Cumhurbaşkanı'nı atamalarda devre dışı bırakan 28. maddesi başkan yardımcıları, daire başkanları, vergi dairesi başkanlarının Maliye Bakanı'nca atanmasını öngörüyor. Yürütmeyi durdurma kararı verilmezse ya da bu karar verilmeden önce söz konusu birimlere Maliye Bakanı'nca atamalar yapılabilecek. Atamaların yapılmasından sonra Gelir İdaresi Başkanlığı yine vekâleten atamayla yürütülebilecek. Yasa, gelir idaresinin taşra teşkilatını oluşturacak vergi dairesi başkanlıklarının kuruluşunu Bakanlar Kurulu kararına bırakıyor. Bu kararnamenin Sezer'in onayından geçmesi gerekiyor.
Gelirler Genel Müdürlüğü'nü Gelir İdaresi olarak yeniden teşkilatlandıran yasaya göre, kurumda üç başkan yardımcısı görev yapacak. Şu anda, ikisi vekil beş genel müdür yardımcısı var. Ümit Aksoy'un başkan yardımcılığına atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, diğer iki başkan yardımcısının en fazla birinin daha mevcut başkan yardımcıları arasından atanabileceği ve bu ismin de Bülent Taş olabileceği ifade ediliyor. 30 gün içinde, Maliye Bakanı 2005 yılı ile ilgili performans hedeflerini başkanlığa ve vergi incelemesine yetkili bakanlık denetim birimlerine bildirecek. Yasa, vergi kanunlarının uygulanmasında çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için ilke ve prensiplerin oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmak üzere Vergi Danışma Komitesi kurulmasını öngörüyor. Komitede başkanlık elemanları, TÜRMOB temsilcileri ve akademisyenler de olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çalışmaları ve yönetimini 10 yıl stratejik plan ve hedefler açısından gözlemlemek, tavsiyelerde bulunmak üzere, bakanlık bünyesinde İzleme Komitesi de kurulacak.
Maliye Bakanı'nın başkanlığındaki, bakanlık müsteşarı, gelir idaresi başkanı ve vergi konseyi başkanı ile hukuk, makroekonomi, kamu maliyesi, insan kaynakları, halkla ilişkiler alanlarında birer uzman ile yönetim birimleri alanında iki uzman olmak üzere ve en az 15 yıl deneyime sahip üniversite öğretim üyesi veya kamu dışındaki kişilerden bakan tarafından seçilen 10 üyeden oluşacak.
İptal dilekçesi verildi
Bu arada, Cumhurbaşkanı Sezer, Gelir İdaresi'ndeki üst düzey atamaların, kendisinin onayı olmadan Maliye Bakanı'nca yapılmasına olanak tanıyan maddenin iptali için yaptığı başvuru dilekçesi dün Anayasa Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme'nin yürürlüğün durdurulması ve iptal istemini içeren başvuruya dair ilk incelemeyi birkaç gün içinde yapması bekleniyor.