Gelir İdaresi'ne bin 210 ilave kadro

Gelirler Genel Müdürlüğü'nün yerine kurulacak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bin 210 ilave kadro verildi. IMF'nin koşulları arasında yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.

ANKARA - Gelirler Genel Müdürlüğü'nün yerine kurulacak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bin 210 ilave kadro verildi. IMF'nin koşulları arasında yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.
Önergeyle, vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosu 895'ten bin 105'e, şef kadrosu da 3 bin 555'ten 4 bin 555'e yükseltildi. Böylece taşra teşkilatı kadrosu 56 bin 680'e ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alacak orta ve üst düzey yöneticilerin maaşlarında iyileştirme yapacak şekilde emsal alınacakları devlet memurları ise yeniden belirlendi. Vergi denetmenlerine bir defaya mahsus olmak üzere ilave bir derece verildi. Gelir İdaresi'nin taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıklarıyla, başkanlık olmayan yerlerde ise kurulacak vergi dairesi müdürlüklerinden oluşacak. Vergi dairesi başkanlık ve müdürlüklerinin kuruluş yerlerini Bakanlar Kurulu belirleyecek. Mükellefin hangi daire başkanlığına veya müdürlüğüne bağlanacağını ise Maliye Bakanı belirleyecek.
Yasa, Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatından 5 bin 138, taşra teşkilatından ise 63 bin 74 kadronun iptalini öngörüyor. Buna karşılık Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 3 bin 786, taşra teşkilatına ise 55 bin 680 kadro ihdas ediliyor.