Gelir uçurumu 112 katı geçiyor

Dünyadaki zengin-yoksul uçurumu geçen yıla göre biraz daha büyüyerek bu yıl 112 katı aştı. IMF'nin ülkelerin satınalma gücü paritesine göre kişi başına gelirleriyle ilgili verileri...

ANKARA - Dünyadaki zengin-yoksul uçurumu geçen yıla göre biraz daha büyüyerek bu yıl 112 katı aştı. IMF'nin ülkelerin satınalma gücü paritesine göre kişi başına gelirleriyle ilgili verileri, kişi başına geliri 66 bin 821 dolarla en yüksek ülke olan Lüksemburg ile 596 dolarla en düşük gelire sahip ülke Malavi arasında 2004 yılında 111.7 kat olan fark bu yıl 112.1 kata kadar yükseldi. Türkiye 177 ülke arasında 7 bin 958 dolarla 74'üncü sırada yer aldı. Türkiye ile en zengin Lüksemburg arasında 8.3 katlık gelir farkı oluştu.
En düşük gelire sahip Malavi ile Türkiye arasında ise Türkiye lehine 13 katlık bir fark oluştu. Ancak Türkiye'de kişi başına düşen gelir 9 bin 388 dolar olan dünya ortalamasının ise oldukça altında kaldı. Satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen gelirde Lüksemburg'u 41 bin 941 dolarla Norveç ve 41 bin 571 dolarla ABD izledi. İrlanda 40 bin dolara yükselen kişi başına gelirle dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 35 bin 686 dolarla İzlanda, 37 bin 718 dolarla Danimarka ve 34 bin 450 dolarla Kanada izliyor. İlk 10 içerisinde 33 bin 168 dolarla İsviçre ve 32 bin 802 dolarla Avusturya ve 32 bin 292 dolarla Hong Kong yer aldı. En yüksek kişi başına gelire sahip olan ilk 10 ülkenin satınalma gücü paritesine göre toplam milli geliri 14 katrilyon 766 milyar dolar olarak hesaplandı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 5.7'sini barındıran söz konusu 10 ülke 59 katrilyon 563 milyar dolar olan dünya GSYİH'sinden yüzde 25 bir pay aldı.
Dünya nüfusunun yüzde 94.3'ünü barındıran geri kalan 167 ülkenin dünya GSYİH'si içerisindeki payı ise yüzde 75 düzeyinde kaldı. İlk 10 ülke de dahil kişi başına düşen geliri 20 bin doların üzerinde toplam 29 ülke bulunuyor. Japonya, Avustralya, Belçika, Finlandiya, Hollanda. İngiltere, Almanya, Katar, İsveç, İtalya, Fransa, Singapur, Tayvan, Yeni Zelanda, Brunei, İspanya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Kore, Slovenya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Malta'nın içerisinde yer aldığı söz konusu 29 ülke dünya nüfusunun yüzde 14.3'ünü barındırırken, dünya GSYİH'sinden ise yüzde 51.5 pay alıyor. Dünya nüfusu içerisindeki payı yüzde 1.13 olan Türkiye ise 570.7 milyar dolarlık satınalma gücü paritesine göre milli geliriyle dünya GSYİH'sinin yüzde 0.95'ini üretiyor.