Gelir vergisinde beyanname ayı

İşadamları, zirai kazanç sahipleri, doktor, avukat gibi serbest meslek erbabı ve kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin, 2005 yılı gelirlerine ilişkin beyanname verme dönemi yarın başlıyor.

ANKARA - İşadamları, zirai kazanç sahipleri, doktor, avukat gibi serbest meslek erbabı ve kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin, 2005 yılı gelirlerine ilişkin beyanname verme dönemi yarın başlıyor.
Ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile gayrimenkul ve menkul sermaye iratları, ücretler ve diğer kazançlar için 1-15 Mart arasında gelir vergisi beyannamesi verilecek. Beyanname verme dönemi, 15 Mart'ta sona erecek. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidi 31 Mart akşamına kadar, ikinci taksidi ise temmuz ayı içinde ödenecek. 2005 yılı kazançları için beyanname vermeyenlere usulsüzlük ve vergi kaybı cezası ile gecikme faizi uygulanacak. 1 ile 15 Mart arasında beyan edilecek konut kira gelirlerinde istisna tutarı 2 bin YTL olacak. 2005 yılında 2 bin YTL'ye kadar kira geliri elde edenler beyanname vermeyecek. Bunun üstündeki kira gelirlerinin de 2 bin YTL'si vergiden istisna edilecek. İşyerlerinde de, kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira kazancı 15 bin YTL'yi aşanlar, beyanname kapsamında. Gelirleri sadece menkul sermaye iratlarından ibaret olan mükelleflerin elde ettikleri menkul sermaye iratlarının gayrisafi tutarının 15 bin YTL'yi aşmaması durumunda, vergi kesintisine tabi tutulmuş olanlar beyan edilmeyecek.