Gelirde 65'inci sıradayız

Türkiye, sorunların çözümü olarak görülen 10 bin dolarlık kişi başına milli gelir rakamını dünyada 43 ülke geçerken, Türkiye, 180 ülke arasından 4 bin 251 dolarla 65'inci sırada yer aldı.

ANKARA - Türkiye, sorunların çözümü olarak görülen 10 bin dolarlık kişi başına milli gelir rakamını dünyada 43 ülke geçerken, Türkiye, 180 ülke arasından 4 bin 251 dolarla 65'inci sırada yer aldı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Nisan 2005 tarihli 'World Economic Outlook Database verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyanın en zengin ülkesi Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu üyelerinden Lüksemburg. Türkiye'nin 300'de birinden küçük bir alana yayılan 455 bin nüfuslu bu küçük ülke, Almanya, Fransa, Belçika arasına sıkışmış olsa da 2004 yılında kişi başına 69 bin 929 dolarlık, inanması güç bir gelire (gayrisafi yurtiçi hasıla bazlı) ulaştı.
En yakın rakibi olan Norveç'e 15 bin 408 dolar fark atan Lüksemburg'un, dünyanın en fakir ülkesi Burundi'nin tam 768 katı büyüklüğünde bir kişi başına milli geliri var. Lüksemburg'un kişi başına milli geliri Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 16 katından fazla.
Norveç ikinci sırada
İkinci sırada ise, kişi başına milli gelirde AB'ye tam üye olmayı reddeden Norveç. Nüfusu sadece 4.6 milyon olan bu ülkenin kişi başına milli geliri 54 bin 521 dolar, GSYH'sı ise Türkiye'ye çok yakın bir rakamı, 250.4 milyar doları buluyor. Üçüncü sırada ise yine bir Avrupa ülkesi İsviçre bulunuyor. Konya kadar bir alanda, 7.3 milyon nüfusu barındıran İsviçre'nin kişi başına milli geliri 49 bin 305 dolar, GSYH ise Türkiye'den fazla (358 milyar dolar). İsviçre'yi 44 bin 929 dolarla Danimarka, 44 bin 888 dolarla 1970'lerin Avrupa'sında görece fakirler arasında yer alan ama 1971 yılında AB'ye üye olduktan sonra korkunç bir hızla gelişen İrlanda, 43 bin 576 dolarla İzlanda izliyor.
Büyük nüfuslu ülkelerden en zengini ABD, dünya sıralamasında yedinci durumda. 2004 yılı kişi başına milli geliri 39 bin 934 dolar olan ABD'nin GSYH'sı da 12 trilyon dolara yaklaşıyor. Avrupa'nın en fakirleri 716 dolarla sıralamada 131'inci olan Moldavya.