Gelirde yine değişiklik yok

Avrupa Birliği (AB) üyesi 25 ülkede 'kişi başına gelir' seviyesi 100 olarak kabul edildiğinde, Türkiye 2004'te '29 düzeyi' ile en alt sırada yer aldı.

ANKARA - Avrupa Birliği (AB) üyesi 25 ülkede 'kişi başına gelir' seviyesi 100 olarak kabul edildiğinde, Türkiye 2004'te '29 düzeyi' ile en alt sırada yer aldı. Böylelikle Türkiye, listedeki Avrupa ülkeleri arasında, bu seviye ile 'kişi başına en düşük gelirli', başka deyişle 'kişi başına en yoksul' ülkesi sıfatını sürdürdü. Türkiye 2003 yılında da aynı listede, 27 seviyesi ile yine en altta bulunuyordu.
DİE, 'Satınalma gücü paritesiyle (SAGP) kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2004 yılı geçici tahminlerini' yayımladı. Endeksin 100 kabul edildiği listede, Lüksemburg 223 ile en yüksek seviyede bulunuyor. Bunu 153 ile Norveç, 139 ile İrlanda, 130 ile İsviçre, 122'şer ile Danimarka izledi.