Gelir'den danışman sorumlu

Devletin gelir politikası, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) verilen taahhütler çerçevesinde yeniden şekillenirken, oluşturulan Gelir Politikası Genel Müdürlüğü'ne de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanı Seyid Ahmet Baş'ın atanması bekleniyor.

ANKARA - Devletin gelir politikası, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) verilen taahhütler çerçevesinde yeniden şekillenirken, oluşturulan Gelir Politikası Genel Müdürlüğü'ne de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanı Seyid Ahmet Baş'ın atanması bekleniyor. Yasa değişikliklerine paralel olarak Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığına dönüştürülerek uygulayıcı birim olarak daha fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, gelir poitikası da bakanlık bünyesinde oluşturulan Gelir Politikası Genel Müdürlüğü'nde toplandı.
Geçtiğimiz günlerde çıkarılan yasa ile kurulan yeni genel müdürlüğe atama hazırlıkları da başladı. Gelir İdaresi ve bakanlık bünyesinde çokça ismin geçtiği Gelir Politikası Genel Müdürlüğü'ne Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanı hesap uzmanı Seyid Ahmet Baş'ın isminin en güçlü aday olduğu vurgulanıyor. Kulislerde Baş'ın atama kararnamesinin hazırlandığı da ifade ediliyor.
İmam-hatip mezunu
İmam-hatip lisesinde ortaöğrenimini tamamlayan ve İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Baş, 1991 yılında Maliye'ye hesap uzmanı yardımcısı olarak girdi. Seyid Ahmet Baş, 1968 doğumlu, Arapça ve İngilizce biliyor. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sener Akkaynak'ın yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmasıyla boşalan Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yine danışmanı maliye müfettişi Naci Ağbal'ın atanması kararnamesini Bakanlar Kurulu'na göndermişti. Naci Ağbal da Baş gibi 1968 doğumlu. Daha önce de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanı Ömer Duman da Muhasebat Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.