Global Menkul ve SPK için Tüpraş suçlaması

Tüpraş'ın yüzde 14.76'lık kamuya ait hisse senetlerinin yabancılara ait olan fonlara satışı için geçtiğimiz aylarda iptal davası açan Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB)...

İSTANBUL - Tüpraş'ın yüzde 14.76'lık kamuya ait hisse senetlerinin yabancılara ait olan fonlara satışı için geçtiğimiz aylarda iptal davası açan Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bu dava dosyasına gönderdiği bilgilerden hareketle bu kez ÖİB yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
Sendikaya göre ÖİB, kendisini İMKB'de işlem gören kamu şirketlerinin hisselerinin 1 katrilyon liraya kadar olan bölümünün satışı konusunda yetkilendiren 7 Ocak 2005 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı hakkında kamuya açıklama yapmadı. Ancak böyle bir ÖYK kararının varlığından haberdar olan Global Menkul Değerler, ÖİB'ye müşterisi olan altı yabancı fonun Tüpraş hisselerinin yüzde 17.76'sini almak istediğini bildirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerden sonra hisseler piyasa fiyatının altında bir değerle bu şirketlere İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satıldı.
'Kamuya açıklanmadı'
Petrol-İş Sendikası kamuoyuna açıklanmamış bilgiyi kullanarak bu satışa aracılık eden Global Menkul Değerler'in SPK yasasına göre suç teşkil eden 'içerden öğrenenlerin ticareti'ni yaptığını öne sürüyor. Sendika aynı zamanda kamuya gerekli açıklamayı yapmadıkları için ÖİB yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.
Petrol-İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın imzalı yazılı açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Cezai Sorumluluk' başlıklı 47. maddesinin uygulanması gerektiği vurgulandı.
47 maddede ise, ... sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, bilgi veren; yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan gerçek ve tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler... 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyardan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Suçta, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezası 3-6 yıldır" hükmü bulunuyor.
Petrol-İş Sendikası, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A1 bendindeki hükme atıfta bulunarak ayrıca Global Menkul Değerler'in de 'içerden öğrenenlerin ticareti' fiilini işlediğini öne sürerek kurum hakkında gereken yasal işlemin uygulanmasını istedi.
Sendika, ayrıca bu fiili işleyen 11'inci madde kapsamındaki ihraççılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler..
'Satış fiyatı düşük'
Tüpraş'ın yüzde 14,76 payının;

  • Kamuya açıklanmamış bir ÖYK kararına dayalı olarak Global Menkul Değerler'e satılması, üstelik şirketin talebi üzerine bu satışın yapılması,
  • Satışın şirketin piyasa değerinin altında bedelle yapılması, kamuya açıklanmamış ÖYK kararından bu aracı kuruluşun bir şekilde haberdar edildiğini, yani, kamuya açıklanmamış bilginin, borsada işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor."