Gökçek takasa giremeyecek

Yurtdışından satın alınan doğalgaz kontratlarını özel sektöre devir çalışmalarını sürdüren BOTAŞ'ın alacakları da güvence altına alınıyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Yurtdışından satın alınan doğalgaz kontratlarını özel sektöre devir çalışmalarını sürdüren BOTAŞ'ın alacakları da güvence altına alınıyor. BOTAŞ'ın doğalgaz alacakları, yerel yönetimlere sağlanan takas hükümlerine tabi tutulamayacak.
BOTAŞ'ın doğalgazla ilgili alacaklarının tahsilini kolaylaştırmak ve alacakları güvenceye kavuşturmak amacıyla Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıya göre, BOTAŞ'ın doğalgazla ilgili birikmiş alacakları dahil tüm alacakları hakkında özel hukuk hükümleri uygulanacak. BOTAŞ'ın alacakları, takasa konu edilemeyecek ve imtiyazlı alacak sayılacak. Yeni Belediyeler Kanunu uyarınca belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve alacakları takas işlemine tabi tutulup, borçları, ödeme kolaylığı çerçevesinde yeniden yapılandırılabiliyor. Meclis'e sevk edilen tasarının yasalaşmasıyla, BOTAŞ'ın borçları takas kapsamından çıkarılırken, tahsili için hacize başvurma yolu da açılacak.
Borç 5.8 milyar YTL
Çıkarılacak düzenlemeden en fazla etkileneceklerin başında Melih Gökçek'in yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor. Botaş'ın 10 Mart 2005 tarihi itibarıyla toplam 5.8 milyar YTL tutarındaki alacağının 275 milyon YTL'lik bölümünü, Ankara Büyükşehir'e bağlı EGO'nun borçları oluşturuyor. Elektrik Üretim A.Ş.'den (EÜAŞ) 5.2 milyar YTL, Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş.'den 412 milyon YTL, İzgaz'dan 107 milyon YTL, diğer abonelerinden de 93 milyon YTL alacağı bulunan BOTAŞ, en fazla EGO ile tahsilat sorunu yaşıyor. Borçların tasfiyesi için iki kuruluş arasında üç kez protokol imzalanırken, EGO üç protokolde de borcunu ödemekten kaçınmıştı.
BOTAŞ, borç tasfiyesine yönelik yaptığı toplantı çağrılarına da yanıt alamıyor. EÜAŞ ise 2004 yılında satın aldığı doğalgazın bedelinin tamamını ödemekle birlikte, önceki yıllardan kalan borçları tasfiye etmekte zorlanıyor.