Gökçek'e gün doğdu

Alacaklara mahsup edilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 14.4 milyar borçları bulunan yerel yönetimlere ödeme kolaylığı sağlanıyor. Yasaya göre belediyelerin ve belediye şirketlerinin 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla devletten olan alacakları, borçlarına mahsup edilecek.
Lider Ankara Büyükşehir
Yasa en çok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yarayacak. Borç lideri Ankara'nın sadece Hazine ve Botaş'a ödemesi gereken miktar 5 milyar dolar. Ankara'yı İzmir ve Gaziantep izliyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hazine başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını ödememekte direnen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, 31 Aralık 2006 tarihine kadarki borçları için yeni bir ödeme kolaylığı sağlanıyor. Düzenlemeden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Samsun ve Mersin büyükşehir belediyeleriyle diğer belediyeler de yararlanacak.
Tasarrufu teşvik sisteminden kendi isteğiyle çıktığı için işveren ve devlet katkı payını alamayanlara paraları nemasıyla ödenecek. TBMM'de kabul edilen yasaya göre, Maliye Bakanlığı'na, İller Bankası'na, Hazine'ye, Tedaş ve Botaş ile sosyal güvenlik kurumlarına borçlu olan belediyelere yeniden uzlaşma fırsatı sağlanacak. Buna göre, belediyeler ile yüzde 50'den fazla hissesi belediyelere ait olan şirketlerin 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacakları, öncelikle 28 Şubat 2007 tarihine kadar diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına mahsup edilecek.
Yeni borç kapsama alındı


Büyütmek için tıklayınız

Daha önce belediye borçları için getirilen ödeme kolaylığı, 31 Aralık 2004 tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları kapsıyordu. Yeni düzenleme ise belediyelerle bunların şirketlerinin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına ödeme kolaylığı getiriyor. Böylece, daha önce uzlaşma komisyonuyla anlaşarak borçlarını yapılandırmış olan belediyelerin son iki yılda oluşan yeni borçları da getirilen ödeme kolaylığından yararlandırılacak.
Belediyelerin borçları, İller Bankası'ndan alacakları paylarda en fazla yüzde 40'a kadar kesinti yapılarak tahsil edilecek. Borçları uzlaşma kapsamına alınan mevcut belediyelerde kesinti miktarı halen yüzde 20'de tutuluyor.
TBMM'de kabul edilen yasaya göre, Hazine'den sorumlu Bakan ile Maliye Bakanı'nın ortak önerisi olması kaydıyla Bakanlar Kurulu yüzde 40'lık oranı sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.
Borçları azaltıldı
Uzlaşma Komisyonu'na başvuran 16 büyükşehir belediyesinden sekiziyle ve altı büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon şirketleriyle anlaşma sağlanarak, borçları yeniden yapılandırıldı. Ayrıca borçlu 3 bin 208 il, ilçe ve belde belediyesinden 2 bin 407'si de uzlaşmayı kabul ederek, borçlarını yeniden yapılandırdı.
Söz konusu uzlaşma sonucu büyükşehir belediyelere ait olan 7 milyar 515.2 milyon YTL borç 4 milyar 679.2 milyon YTL'ye, diğer belediyelerin ise 6 milyar 859.2 milyon YTL olan borçları 4 milyar 989.1 milyon YTL'ye kadar düşürülmüş oldu. Uzlaşma sağlanan belediyelerin toplam borçlarının tutarı ise 14 milyar 374.9 milyon YTL'den 9 milyar 668.3 milyon YTL'ye indirildi.
Ödeme planına bağlanan 14.4 milyar YTL tutarındaki borçların 7.5 milyarı Hazine alacaklarından, 2.1 milyarı SSK, 1.2 milyarı TEDAŞ, 1 milyarı da Maliye alacaklarından oluşuyor.
Botaş Ankara'yı bekliyor
Yeni çıkarılacak yasa en çok, sadece Hazine'ye olan borçları bile 3.8 milyar YTL'ye ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yarayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca 1 milyar doları Botaş'a olmak üzere diğer kuruluşlara da borcu bulunuyor.
İzmir ikinci sırada
Ankara'yı 1.5 milyar YTL'lik borçla İzmir, 200.6 milyon YTL'yle de Gaziantep Büyükşehir belediyeleri izliyor. Henüz uzlaşma imzalamamış olan belediyelerin 3.6 milyarı vadesi geçmiş, 1.8 milyarı da vadesi henüz gelmemiş borçlardan oluşmak üzere sadece Hazine'ye toplam 5.4 milyar YTL borçları bulunuyor.
Ayrıca, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan borçları için daha önce uzlaşmaya gitmiş olan belediyeler de, söz konusu tarihle 31 Aralık 2006 arasında doğmuş olan yeni borçları için uzlaşma olanağından yararlanabilecekler.


Teşvikli illere verilen süre uzatıldı
Kişi başına geliri 1.500 doların altında olduğu için teşvik kapsamına alınan illerde 31 Aralık 2007 tarihine kadar yapılan yatırımlara beş yıl süreyle uygulanan teşvikle ilgili süre uzatılacak. Buna göre, söz konusu illerde 2007 sonuna kadar yapılan teşviklere beş yıl, 31 Aralık 2008'e kadar tamamlanan yatırımlara dört yıl, 31 Aralık 2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlara da üç yıl süreyle teşvik sağlanacak.


Nema toptan ödenecek
Tasarrufu teşvik hesabından kendi isteğiyle ayrıldığı için devlet ve işveren payını alamayanlara ödeme yapılacak. Alacaklıların açtıkları davaları bir bir kazanmaları üzerine söz konusu kanun teklifine konulan bir madde uyarınca, alacaklılara, ilk kesinti tarihinden sistemden çıktıkları tarihe kadar adlarına yatırılan işveren ve devlet katkısı tutarları, nemasıyla birlikte ödenecek.
Ödemeler, gelecek yıl aralık ayına kadar başvuranlara bir defada yapılacak. Bu alacakları için dava açmış olanlar, isterlerse yargılama giderlerini de talep edebilecekler.
Bu arada, Ziraat Bankası tarafından 235 bin kişiye fazladan ödenen 26 milyon YTL tutarındaki nemanın geri tahsilinden de vazgeçildi. Ziraat Bankası'nın fazladan yapılan bu ödemeye ilişkin Hazine'ye olan yükümlülüğü de ortadan kaldırılacak.