Gözden geçirme ertelendi

Uluslararası Para Fonu (IMF) desteğinde sürdürülen ekonomi programının bu ay tamamlanması hedeflenen birinci gözden geçirmesi, iki ön koşuldan biri olan sosyal güvenlik reformunun yasalaştırılamaması nedeniyle tamamlanamadı ve ertelendi.

ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) desteğinde sürdürülen ekonomi programının bu ay tamamlanması hedeflenen birinci gözden geçirmesi, iki ön koşuldan biri olan sosyal güvenlik reformunun yasalaştırılamaması nedeniyle tamamlanamadı ve ertelendi. Bu yüzden 833 milyon dolarlık kredi dilimi de kullanılamayacak.
IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, sosyal güvenlik reformunun 'kilit parçası' olduğunu vurgularken, "Bu yasanın mümkün olduğu kadar erken uygulamaya geçilmesi, sosyal güvenlik çıklarının kontrolü için gerekli" dedi. Devlet Bakanı Ali Babacan, erteleme kararını duyururken,
"Ekonomi iyi, yatırımcıların Türkiye'ye güveni arttı" mesajlarıyla, ertelemenin olumsuz etkilerini hafifletmeye çalıştı. Meclis komisyonlarında bulunan sosyal güvenlik reformunun çıkarılması
için Meclis'in yazın toplanabilecek. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, önceki gün "Sosyal Güvenlik Yasası, IMF'nin değil hükümetin önceliğidir. Sosyal Güvenlik Yasası için gelişmelere bağlı olarak Meclis yazın açılabilir" mesajını vermişti.
'Kontrol için gerekli'
1. gözden geçirmenin ertelendiği dün hem Devlet Bakanı Ali Babacan hem de IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger tarafından yapılan yazılı açıklamalarla duyuruldu. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, "IMF yönetiminin, programın ilk gözden geçirilmesine ilişkin IMF İcra Kurulu toplantısının ertelenmesini uygun gördüğünü" belirtirken, yeni sosyal güvenlik yasasının çıkarılmasının yapısal reform gündeminin kilit parçası olduğunu vurguladı. Krueger, "Bu yasanın mümkün olduğu kadar erken uygulamaya geçirilmesi, sosyal güvenlik açıklarının kontrolü için gerekli" dedi. Krueger, "Türk otoritelerinin önceliğinin sosyal güvenlik ve idari reform tasarılarının TBMM'nin açılması ardından geçirilmesi olduğunu" söylerken, IMF yetkilileri tarafından birinci gözden geçirmenin tamamlanması için gereken bir unsur olarak tanımlandığını da ifade etti.
Krueger, diğer öncelikleri "gelir vergisi reformu, vergi idaresinin güçlendirilmesi, 2006 yılında geçilecek olan enflasyon hedeflemesi hazırlığı ve özelleştirme" olarak sıralarken, IMF yönetiminin Türk yetkililer ile yakın diyaloğu sürdürdüğünü, programda reformların yerine getirilmesine yönelik desteğin devam ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin ekonomik ve finansal performansının güçlü olduğunu ifade eden Krueger, bütçe uygulamalarının yolunda olduğunu, öngörülen büyüme ve enflasyon hedeflerinin ise iyi ve erişebilir düzeyde olduğunu belirtti. Krueger, Merkez Bankası'nın güçlü sermaye girişleri ile inşa ettiği döviz rezervinin, program hedeflerine rahatlıkla ulaşması konusunda
avantaj sağladığını sözlerine ekledi.
Türkiye'nin sağladığı bu ekonomik performansın, IMF tarafından not edildiğine dikkati çeken Krueger, sosyal güvenlik dengesinde küçük bir sapma dışında yetkililerin, makroekonomik politikaların yolunda gitmesi için kararlı olduklarını ve verilerin nicel hedeflere ulaşıldığını gösterdiğinin altını çizdiklerini dile getirdi.
Babacan, açıklamasında önce Türk ekonomisindeki 6 aylık gelişmeleri değerlendirdi ve ekonomideki olumlu gidişatı rakamlarla ortaya koydu. Büyümenin yüzde 5 oranındaki hedefe paralel seyrettiğini, enflayonda yıl sonu hedefine rahatlıkla ulaşılacağını ve faiz dışı fazlada ilk dört ayda hedeflerin üzerinde gelişme kaydedildiğini belirten Babacan, 8 milyar 720 milyon dolarlık hedefe karşın 12 milyar 418 milyon YTL faiz dışı fazla elde edildiğine dikkat çekti. Babacan, bunun Hazine borçlanmalarına ve özelleştirme programına olumlu yansıdığını işaret etti.
Bundan sonraki çalışmalarda programda önümüzdeki döneme ilişkin olarak yapısal reformlara odaklanıldığını vurgulayan Babacan, reformları şöyle sıraladı:
Sıradaki reformlar
Vergi reformu: Gelir ve kurumlar vergisi reformlarının yeni yasama yılıyla beraber TBMM'ye sunulması hedeflenmektedir. Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi politikalarına yön verecek bir birim de bu yaz sonuna kadar kurulacaktır.
Prim borçlarına çözüm arayışı: Sosyal güvenlik reformu kapsamında sosyal güvenlik kuruluşlarını bir çatı altında toplayacak idari reforma ilişkin yasa tasarısı üzerindeki çalışmalar devam ettirilecek ve tasarı yeni yasama yılı başında TBMM'ye sunulacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarının günü geçmiş prim alacakları sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirmek amacına yönelik inceleme ve değerlendirmelerimiz de önümüzdeki aylarda devam edecek ve bu konuda oluşturulacak yasal çerçeveye ilişkin düzenlemeler bu yılın ekim ayında TBMM'ye sunulacak.
KİT yasası: Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin daha etkin çalışmasını hedefleyen KİT yönetişiminin iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemeye son şekli verilmektedir.
Enflasyon hedeflemesi: 2006 yılı başında resmi enflasyon hedeflemesine geçilmesine yönelik olarak yapılan teknik hazırlıklar Merkez Bankası tarafından hızla tamamlanmaktadır.