Gözler hükümete çevrildi

Danıştay'ın Galataport'la ilgili imar planı değişikliği yüzünden yürütmeyi durdurma kararı bu projenin geleceğini tartışma konusu yaptı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Danıştay'ın Galataport'la ilgili imar planı değişikliği yüzünden yürütmeyi durdurma kararı bu projenin geleceğini tartışma konusu yaptı. Durdurma kararı, dava konusu onay işleminin esastan da iptal edileceğinin sinyali olarak görülürken, gözler karara uyup uymayacağı noktasında siyasi iradeye çevrildi.
DAVA VE KARAR: İstanbul Salıpazarı'nda kruvaziyer yat limanı yapımına ilişkin imar planındaki değişikliği onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşınmıştı. Danıştay 6. Dairesi, önceki gün 'dava konusu imar planının dayandığı yönetmeliğin daha önce yine kendi dairelerince iptal edilmesi ve ayrıca Kültür Turizm Bakanlığı'nın özelleştirme bölgelerindeki imar planı değişikliği yapma yetkisinin olmadığı, bu yetkinin Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Özelleştirme İdaresi'ne (ÖİB) ait olduğu' gerekçeleriyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
İHALE DE MAHKEMELİK: Galataport ihalesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için de ayrı bir dava açılmıştı. Danıştay 13. Dairesi, karar vermek için 6. dairenin kararını bekliyordu.
DURDURMA İPTALİN SİNYALİ: 6. Dairenin, bakanlığın onay işlemini durdurması dairenin esastan da iptal kararı vereceği değerlendirmelerine yol açtı.
Daire, esas incelemesini ise bayram sonrasında yapacak.
ANAYASA'NIN ONAYI NE OLACAK: Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin son kararlarının Danıştay kararıyla çelişip çelişmediği sorgulanmaya başlandı. Mahkeme, geçen ay, CHP'nin başvurusu üzerine Telekom'un yabancılara satışına dayanak olan yasa maddelerinin yanı sıra, Galataport benzeri projelere yasallık kazandıran düzenlemelere de onay vermişti. Mahkeme, önceki gün ise 'torba yasa'yla ilgili tek ve kısmi iptal kararı vermişti. Bu da İmar Kanunu'yla ilgiliydi. Mahkeme, hizmet özelleştirilmesi niteliğindeki yatırımların Bayındırlık Bakanlığı onayı ve belediye ruhsatıyla ancak 'imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın' yapılabileceğini öngören 19. maddedeki 'imar mevzuatındaki kısıtlamaya tabi olmaksızın' ibaresini iptal etmişti. Ancak mahkeme Kıyı Kanunu'yla ilişkili maddenin iptal istemini reddetmişti.
Bu kararların, Galataport ihalesini durdurma kararını ortadan kaldırmadığını savunan kimi hukukçular ise, 'çünkü, dava konuları kapsamı ve karar gerekçeleri farklı' yorumunda bulundu.
GÖZLER SİYASİLERDE: Bu nedenle sürecin nasıl seyredeceği, yargının vereceği diğer kararlar kadar, asıl olarak siyasi iradenin vereceği kararla netleşecek. Öncelikle, sözkonusu durdurma kararı, esas karar verilene kadar bağlayıcı ve idarenin buna uyması gerekiyor. Ancak idare, durdurma kararı tebliğ edildiğinde buna itiraz da edebilecek. İtiraz halinde idare zaman kazanacak.
SİL BAŞTAN: İdarenin itiraz dışındaki seçeneği ise, yürürlüğü durdurma kararına uyması ve Danıştay'ın işaret ettiği gerekçelerle, Galataport'a yönelik işlemleri bu kez ÖİB ile sil baştan yapmak. Bu durumda Galataport'un ilkine kıyasla daha yüksek fiyatla ihale edilmesi de gündeme geleceği için idare de kazanmış olacak.
'Yanlıştan vazgeçin'
'Şimdi ne olacak' sorusuna bir yanıt da Galataport'a durdurma kararını aldıran odadan geldi. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali Rıza Nurhan, şunları söyledi: "Bu kararla bir yanlıştan dönüldü. Bakanlıklar artık karar alırken ince eleyip sık dokumak zorunda. İdareler yetkililerin ve meslek odalarının da görüşlerini almalıdır. Bugünden itibaren imar planı değişikliğine dayalı işlemler durdurulmalıdır."
Belediye davayı çekiyor
Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galataport Projesi'nin imar planlarının onaylanmasına ilişkin işlemin iptali için Danıştay'da açılan davadan taleplerinin yerine getirildiği gerekçesiyle vazgeçeceklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi 'Mevcut yoğunluğun düşürüldüğü, irtifaların indirildiği ve saat kulesi çevresinin açılarak denizle bütünleştirildiği ve kamuya açıldığı' tespiti nedeniyle davadan vazgeçmeyi düşündüklerini duyurdu.