GSYH tüketim gücüyle büyüdü

Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYH) bu yılın ilk üç aylık döneminde yaşanan yüzde 4.8'lik büyümenin ana motoru tüketim oldu. Nitekim ilk çeyrekte yakalanan büyüme hızının 3 puanı, toplam tüketimden geldi.

ANKARA - Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYH) bu yılın ilk üç aylık döneminde yaşanan yüzde 4.8'lik büyümenin ana motoru tüketim oldu. Nitekim ilk çeyrekte yakalanan büyüme hızının 3 puanı, toplam tüketimden geldi. Toplam tüketim katkısının 2.8 puanı özel, 0.3 puanı da kamu kesiminden oluştu. Yarı dayanıklı tüketim mallarının özel tüketime katkısı 1.5 puanı buldu.
GSYH'ya ilk çeyrekte sabit sermaye yatırımlarının katkısı ise 1.6 puan oldu. Bunun 0.6 puanlık bölümü devletten gelirken, özel sektörün katkısı 1 puan oldu.
Özel kesim katkısının 0.8 puanı bina yatırımlarından, 0.2 puanı da makine teçhizat yatırımlarından oluştu. Daha önceki dönemlerde yüksek olan stok değişimin katkısı 0.1 puanda kaldı. Yılın ilk çeyreğinde ihracattan 4.8 puan, ithalattan da eksi 4.8 puanlık katkı ile birlikte dış ticaret rakamlarının büyümeye etkisi sıfır oldu. Ekonomi bürokratları, ilk çeyrekteki yüzde 5.3'lük GSMH ile yüzde 4.8'lik GSYH rakamlarının IMF ile ortaya konulan tahminler çerçevesinde olduğunu belirterek, yüzde 5'lik büyüme hedefinin korunduğuna dikkat çekiyor.