Gül, 2011 yılı bütçesini onayladı

Gül, 2011 yılı bütçesini onayladı
Gül, 2011 yılı bütçesini onayladı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2011 yılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurulmasına ilişkin yasaları onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 6092 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Bütçe yasasına göre, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin giderleri 312,5 milyar TL, faiz hariç giderleri ise 265 milyar TL olacak. Bütçe gelirleri 279 milyar TL, vergi gelirleri 232,2 milyar TL, bütçe açığı 33,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 14 milyar TL olarak öngörülüyor. Bütçe gelirleriyle, ödenekler toplamı arasındaki fark borçlanmayla karşılanacak.

2011 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projelerle, ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hattının iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişi inşaatı projesi, Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleriyle, diğer demir yolu yapım projeleri hariç) 2011’de başlanabilmesi için proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup; kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar Bakanlar Kurulu Kararıyla edinilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait taşıtlar, ihale kanununa tabi olmaksızın mübadele yoluyla yenileriyle değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı döner sermaye gelirleri, sosyal tesis ve kantin gelirlerinden karşılanacak. Ancak, TSK’nın 10 yaş üzerindeki taşıtları, (Milli Savunma Bakanlığında 40 adeti, Jandarma Genel Komutanlığında 10 adeti, Sahil Güvenlik Komutanlığında 5 adeti geçmemek şartıyla) yenileriyle değiştirilebilecek ve aradaki fiyat farkı bütçeden ödenecek.

TSK’ya stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle, savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kaynakları değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

MEMUR ZAMMI
Tasarıda, memur maaşlarına yönelik düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla, ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,061823, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,82483, yan ödeme katsayısı 0,019597 olarak uygulanacak.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı, aynı dönem için 3 bin 245 TL olacak.

Böylece 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4’er zam yapılacak, denge tazminatı da 80 lira artırılacak. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 532 lira, ortalama memur maaşı da bin 793 lira olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, 2010’da ayrılan memur sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde atama yapabilecek. Bu şekilde memur ihtiyacını karşılayamayacak kurumlardan yüksek öğrenim kurumları için ilave 4 bin, diğerleri için ilave 21 bin atama izni verilebilecek.

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
Kamu idareleri, sürekli ve geçici işçileri, ödeneklerini aşmayacak sayı veya süreyle istihdam edebilecek.

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının boş işçi kadrolarına, özürlü ve eski hükümlü işçi ataması, açıktan atama iznine bağlı olmaksızın gerçekleştirilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle, özel bütçeli idareler tarafından kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamayacak. Ancak, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası kuruluşlara üye olmasında bu hüküm uygulanmayacak.

Kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakım evi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, bu tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirden karşılanacak. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesiyle, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere, 2011’da yeni personel görevlendirilmeyecek.

Tasarı, 1 Ocak 2011’de yürürlüğe girecek.

YAZMA ESERLER KURUMU
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa göre ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak merkezi İstanbul ’da kurulacak olan Başkanlık için Ankara, İstanbul ve Konya’da bölge müdürlükleri
oluşturulacak.

Yazma eser kütüphanelerinin, alanında uzmanlaşmış birimler olarak etkin şekilde hizmet vermesini sağlayacak olan Kurum, kültür mirası yazma ve eski harfli nadir basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde geleceğe ulaştırılmasıyla, bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Bu çerçevede, kütüphanecilik standartları geliştirilecek, fiziki koruma ve güvenlik şartları oluşturularak eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanması sağlanacak. Eserlerle ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmalarıyla, içerik incelemeleri yürütülecek, desteklenecek ve yapılan çalışmalar yayımlanacak.

Yazma eserlerin orijinal dilinde matbu harflerle yazılması, eserlerin dijital ve dijital olmayan ortamlarda arşivinin oluşturulması, eserlerin tanıtılmasının sağlanması da Kurumun faaliyetleri arasında yer alacak.

Kurum, hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi geleneksel Türk el sanatlarıyla ilgili eğitim programları düzenleyecek, eserlerin tespit ve tescil işlemlerini yapacak.

İllerde belirlenen kütüphanelere ait eserler ve buralardaki demirbaşlar, Kuruma devredilecek.

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının merkez teşkilatına 197, taşra teşkilatına 165 olmak üzere 362 kadro ihdas edilecek.

bigPara.com