Gülsüm hanım Etik Kurulu üyesi

Şişecam'ın Ev Eşyası Grup Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu üyesi Gülsüm Azeri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atandı.

ANKARA - Şişecam'ın Ev Eşyası Grup Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu üyesi Gülsüm Azeri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atandı. Gülsüm Azeri, başkanlığını eski YÖK Başkanı Prof Dr. Mehmet Sağlam'ın yaptığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine, 'kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu kontenjanından' atandı.
Buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Uzun yıllardır Şişecam Fabrikaları'nda Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevi yapan, bir süre TİM Başkanvekilliği görevini de sürdüren Gülsüm Azeri, geçen mart ayında Tanıl Küçük'ün listesinden girdiği seçimi kazanmış ve İSO yönetim kurulu üyesi olmuştu. Kamu Etik Kurulu, 2004 yılında 5176 sayılı kanunla 'kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek' üzere kuruldu. Biri kurul başkanı olmak üzere 11 üyesi de Bakanlar Kurulu'nca seçilen Etik Kurul'un, denetim kapsamına şunlar giriyor:
"Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli".
Kurul, Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, TSK ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında herhangi etik denetim yapamıyor.
24 yıldır Şişecam Grubu'nda
T. Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Gülsüm Azeri, 1951 Hendek/Sakarya doğumlu. 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun olan Azeri, daha sonra aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği'nde master yaptı. İş hayatına Çukurova Holding'de başlayan Azeri, 1981'de Şişecam Grubu'na katıldı. İdealist bir yönetici olan Gülsüm Azeri aynı zamanda evli ve iki erkek çocuk annesi. Azeri, "Türk kadını iş hayatındaki sorumluluklarla özel hayatındaki sorumlulukları yürütebilecek güce sahip. Çocuklarınızla ne kadar birlikte olduğunuz değil, birlikte olduğunuz zaman diliminde neler paylaştığınız önemli" diyor.