Haber-İş kayıt dışına ilk cepheyi başkanın memleketi Çorum'da açtı

Haber-İş kayıt dışına ilk cepheyi başkanın memleketi Çorum'da açtı
Haber-İş kayıt dışına ilk cepheyi başkanın memleketi Çorum'da açtı

Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan, Sendikalar sadece ücret talep eden yapılar değil dedi. FOTOĞRAF: HAKAN GÖKTEPE / AA

Haber-İş Sendikası, 'Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi'ne yönelik bir AB hibe projesini Başkanı Akcan'ın memleketi Çorum'da uygulayacak. 250 bin TL bütçeli proje hem kayıt dışı çalışana, hem de kayıt dışı çalıştıran işverene ulaşacak

ANKARA - Haber-İş Sendikası, ‘Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi’ne yönelik bir AB hibe projesini Çorum’da uygulayacak. 250 bin TL bütçeli proje hem kayıt dışı çalışana hem de kayıt dışı çalıştıran işverene ulaşacak.
Projeye ilişkin soruları yanıtlayan Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan, Türkiye ’deki sendikal hareketin sadece temsil ettiği insanların çıkarlarını savunan ve toplusözleşme dönemlerinde ücret talep eden yapı gibi gösterilmesini eleştirerek, sendikaların sadece üyelerine karşı değil; ülkelerine, devletlerine karşı da sorumlu olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin de 10 milyona yaklaşan kayıt dışı istihdam olduğunu vurgulayan Akcan, demokratik toplumlarda tarafların sosyal sorumlulukları olduğunu ve ortaklaşa hareket edilmesi durumunda bu tür problemlerin üzerinden daha rahat gelineceğini söyledi. Kayıt dışı istihdamın sonucu ortaya çıkan düşük vergi geliri ve SGK primlerinin geriliğine işaret eden Akcan, bunların önlenmesi gerektiğini belirtti. Haber-İş Sendikası Başkanı Akcan, kayıt dışılığın en önemli tehlikesinin kayıtlı çalışanların iş güvencesini tehdit eder hale gelmesi olduğunu kaydetti.

Seçimde memleket etkisi
Projenin uygulanacağı il olarak Çorum’un seçilmesinde TÜİK’in 2000 yılında yaptığı araştırma sonuçları etkili olsa da Genel Başkan Akcan’ın Çorumlu olması da bir etken. TÜİK’in 2000 yılında yaptığı araştırmaya göre Çorum Türkiye’de kayıt dışının en yüksek olduğu il olarak beliriyor. Akcan, memleketi Çorum’a torpil geçmediğini Erzurum için de proje yaptırdığını ancak kaynak yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemeyerek yedeğe kaldığını açıkladı. Akcan bu projenin bir başlangıç olduğunu dile getirerek, bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin büyük problemleriyle ilgili daha büyük çaplı projeler düşündüklerinin haberini verdi.
Projeyle örgütlü olma bilincinin yerleşmesinin sendikalara da faydası olacağını söyleyen Akcan, “Toplumu ilgilendiren tüm konularda sendikaların görüş ortaya koyması gerekir. Bu proje sorumluluk bilincinin ortaya çıkardığı bir proje. Oraya gelenler sendikaların varlığından haberdar olacak. Ülkenin en büyük problemine ışık tutacak bir proje” diye konuştu.

Sendikadan da katkı var
250 bin TL’lik bütçenin yüzde 89’u AB’den geri kalan yüzde 11’i sendikanın öz kaynaklarından karşılanacak. Akcan projenin ilk etkinliği olarak Çorum’da bakan ve yerel yöneticilerin katılacağı 300 kişilik bir açılış semineri düzenleyeceklerini belirtti. Akcan daha sonra yapacakları açılış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AB’den Sorumlu Devlet Bakanını davet edeceklerini söyledi. Akcan bir yıllık projeyi 12 ayrı bölüme ayırdıklarını ve süreçte 192 kayıt dışı çalışana bireysel mesleki gelişim eğitimi verileceğine dikkat çekerek, katılımcılara da hibe bütçesinden günlük 8 avro harcırah verileceğini bildirdi. Akcan, eğitime katılacak işçilerin Çorumun ilçe merkezleri ve sanayi bölgeleri gezilmek suretiyle bulunacağını ifade ederek, mesleki bireysel gelişim sağlamak ve iş bulmanın yöntemleri, hangi bilgilerle donatılırlarsa Türkiye şartlarında daha kolay iş bulunulacağı, giyim kuşam, CV hazırlama üzerine dersler verileceğini belirtti. Akcan projede uygulanacak programı şöyle anlattı:
Bir katılımcı 2 hafta üst üste toplam 4 gün katılacak. 192 kayıt dışı çalışanı bu şekilde bilgilendireceğiz. Bu kayıt dışı çalışanlara mesleğe yöneltme ve meslek kazandırmada da eğitimler verilecek. İş-Kur ve SGK’dan da yararlanacağız. Buralardan eğitmen getirmek suretiyle ders verdireceğiz. Hangi meslek dallarını seçerlerse daha rahat iş bulurlar. Hangi seminerlere giderlerse daha rahat iş bilirler bu konuda yönlendirici olacağız. “
Ali Akcan 192 işçiyi 9 ayrı ekip şeklinde 240 işvereni de 12 grup biçiminde eğitimlere katılacağını açıkladı.

‘240 işverene ulaşacağız’
Haber-İş Başkanı Akcan, eğitim çalışmalarının işverenlerle yapılacağını söyleyerek, 240 işverenin bu seminerlere davet edileceğini bunlara da haftada bir gün ders verileceğini kaydetti. Akcan, “İşverene kayıtlı işçi çalıştırdığı takdirde sağlanacak menfaatler, faydalanacakları teşvikler anlatılacak” diye konuştu. Davranış ve tepki değişikliği ölçme raporu bastırarak hem işçiye hem işveren 3 ayrı anket uygulanacağın belirten Akcan, bu anketlerle projenin amacına ulaşıp ulaşmadığının test edileceğini dile getirdi. Akcan, yetersizliğin tespiti halinde bunları düzeltmek için bu 240 insanı yeniden ikiye bölerek tekrar ders verme gibi bir programın uygulanabileceğini kaydetti.

Yeni kanuna eleştiri
Haber-İş Başkanı Akcan, önceki yasayla 10’un üzerinde işçi çalıştıran yerlerin SSK’lı ve İş Kanuna göre çalışma yaptığını ancak yeni kanunla bu sayının 30’a çıkarıldığını, yeni çıkarılan İş Kanunu’nun kayıt dışılığı teşvik ettiğini savundu. Sermayenin globalleştiği dünyada sendikaların da globalleşmesi gerektiğini ifade eden Ali Akcan bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Telekom, haberleşme ve buralardaki istihdamla ilgili UNİ yetkililerinin de desteğini aldık. Ortak bir proje yapacağız. Ekim ayında yapacağımız ziyarette detaylarını görüşeceğiz. Genellikle posta sektörünün anonim şirket olması söz konusu.
Posta sektörü anonimleştirirken, çalışanlarını mevcut yapılarının korunmalı. Oysa yeni alınacaklara da çalışma hayatını düzenleyen yasalara aykırı olarak yeni bir statü getiriliyor. Şimdi bakanların imzasına açılan Başbakanlığa gönderilen taslakta bu var. Globalleşen dünyada diğer sendikalarla ortak hareket etme bilincini geliştirmeyi düşünüyoruz.” (anka)

‘Yabancılar sendikalarla temastayız’
Akcan araştırma geliştirme merkezinin özellikle telekom sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çekerek, sendikal örgütlülüğün dışında kalmış yerlerde sendikal örgütlülüğü teşvik etmek amacıyla önümüzdeki günlerde büyük bir kampanya, çalışma yapmayı düşündüklerini açıkladı. Araştırma geliştirme merkezinin telekom sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, TeliaSonera’nın ortak olduğu ülkelerdeki sendikalarla temaslarının ol-duğunu bildirdi. Akcan şöyle devam etti:
“Bunlarla birlikte Ankara’da önümüzdeki günlerde panel düzenlemeyi düşünüyoruz. Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesinin sahibi Lübnanlı Oger birkaç ülkede de Telekom hizmet yürütüyor. Burada çalışanların sendikalarıyla da irtibata geçmek suretiyle bunlarla ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vodafone’un UNİ’yle yaptığı çerçeve anlaşması var. Dünyanın neresinde faaliyet gösteriyorsa oradaki ülkelerde sendikal örgütlenmeye sıcak bakacağını engellemeyeceğini ve tanıyacağın beyan ediyor. Türkiye’de Vodafone çalışanlarını bu örgütlenmenin içine çekebilir miyiz? Vodafone’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde sendikalarla bir çalışma yapmanın arayışları içindeyiz.”