Haciz teminat gösterilirse duracak

İcra İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle nisandan itibaren icra işlemlerinde borçlunun teminat göstermesi durumunda haciz duracak.

ANKARA - İcra İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle nisandan itibaren icra işlemlerinde borçlunun teminat göstermesi durumunda haciz duracak.
İcra ve İflas Kanunu ile Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek yasa, İcra ve İflas Kanunu'nda istinaf yoluna ilişkin düzenlemeler içeriyor. Buna göre, itirazın reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, icra işlemini durdurmayacak. Borçlu, teminat gösterirse icra duracak. İhtiyati haciz talebinin reddi halinde alacaklı, istinafa başvurabilecek. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceleyecek, verdiği karar kesin olacak. İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yolu açık olacak. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmayacak. Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 günde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinafa başvurulabilecek. Bu yola başvuru, satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacak. İstinaf ve temyiz incelemeleri, 15 günde karara bağlanacak.