Hacizden mal kaçırana hapis

İcra İflas Kanunu da Türk Ceza Kanunu'na (TCK) uyumlu hale getirildi. Yasaya göre, haciz yoluyla takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde alacaklıdan mal kaçıranlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

ANKARA - İcra İflas Kanunu da Türk Ceza Kanunu'na (TCK) uyumlu hale getirildi. Yasaya göre, haciz yoluyla takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde alacaklıdan mal kaçıranlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Üzerinde rehin bulunan bir taşınmazın eklentisinin taşınmaz dışına çıkarılması halinde, eklentiyi üzerine alan kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
Yasayla getirilen yeni düzenlemeler ise şöyle:

  • İflas bürosu yetkililerine rüşvet verenler 2 yıl hapis cezası alacak. Rüşveti alan ise 3 yıl hapis yatacak.
  • Menfaat karşılığı bir ihaleden çekilenlere 1 yıl hapis cezası uygulanacak. Konkordato veya borçların yeniden yapılandırılması işlemlerinde yetkilileri, sahte belge ile yanıltan borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
  • İcra İflas Kanunu'na göre istenen herhangi bir beyanı gerçeğe aykırı surette yapan kişiler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Borcunu ödemeyenleri ödemeye zorlamak amacıyla 1 yıla kadar 'tazyik hapsi'ne karar verilebilecek. Hapse giren kişi borcunu öderse hapis cezası durdurulacak.
  • Borcu ödeme şartını mazereti olmaksızın ihlal eden borçlulara '3 aya kadar tazyik hapsi' uygulanacak.
  • Tazyik hapsi, boşanma davalarında velayetin verildiği tarafa çocuğu teslim etmeyen ya da kaçıranlara da uygulanacak. Nafakasını zamanında ödemeyenlere de 3 aya kadar tazyik hapsi uygulanacak.