Hak-İş, düzenli asgari gelir desteği istedi

ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki Milenyum Kalkınma Hedefleri Zirvesi’ne yönelik önerileri sunarken, ‘Bireyler için Düzenli Asgari Gelir Desteği Sistemi’nin kurularak hayata geçirilmesi’ni istedi. Genel Başkan Uslu Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazarak, 20-22 Eylül 2010 tarihlerinde New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu’ndaki Milenyum Kalkınma Hedefleri Zirvesi’ne yönelik önerilerini sundu.
Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Uluslararası sendikal hareketin, 2015 Milenyum Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için hızlandırılmış bir İlerleme Hamle Planı’nın hazırlanarak hızla hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uslu, şunları ifade etti: 

‘Milenyum Kalkınma Hedefleri önemli’
“Gerek üyesi olduğumuz ITUC(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) ve gerekse Hak-İş Konfederasyonu olarak bizler 2015 Milenyum Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşmesine büyük önem veriyoruz.
Bu hedefleri bütün dünyada asgari bir yaşam standardının oluşması olarak değerlendiriyor ve küreselleşen dünyada herkes için daha adil ve barışçıl bir yaşamı mümkün kılmanın aracı olarak görüyoruz. Uluslararası Sendikal hareket sürenin giderek azalması nedeniyle bu hedeflere ulaşmak için hızlandırılmış bir İlerleme Hamle Planı’nın h azırlanarak hızla hayata geçirilmesini önermektedir. Biz söz konusu böyle bir planda bütün bireyler için düzenli asgari gelir desteği sisteminin kurularak hayata geçirilmesini ısrarla öneriyoruz. Bu sistem bütün vatandaşlar için asgari yaşam standardını garanti edecek olup Milenyum Kalkınma Hedefleri içinde yer alan sosyal koruma, düzgün iş, cinsiyet eşitliği, eğitim ve sağlık gibi bütün hedefleri gerçekleştirmenin temel yol ve yöntemi olacaktır.” (anka)