Hak-İş'te protokol imzası

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, kamu işyerlerinde çalışan yaklaşık 35 bin Hak-İş üyesi işçinin toplu iş sözleşmelerine esas teşkil edecek çerçeve protokolü törenle imzaladı.

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, kamu işyerlerinde çalışan yaklaşık 35 bin Hak-İş üyesi işçinin toplu iş sözleşmelerine esas teşkil edecek çerçeve protokolü törenle imzaladı. Mehmet Ali Şahin, kamu işyerlerinde çalışan işçilerin önemli bir bölümünün Türk-İş'e, bir kısmının da Hak-İş ve DİSK'e üye olduğunu anlattı. Türk-İş ile protokol imzaladıklarını anımsatan Şahin, bu protokol çerçevesinde kamu işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinin imzalandığını ifade etti. Şahin, son olarak, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin dün imzalandığına işaret etti.
Brüt 120 YTL
Hak-İş Genel Başkanı Uslu da Türk-İş ile imzalanan protokolün aynen benimsenmesine karar verdiklerini bildirerek, görüşmelerin masa başında tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye'deki sendikalaşma oranının yüzde 58 civarında olduğunu belirten Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, ancak toplu iş sözleşmesinden faydalanan işçi sayısının yüzde 20 olduğunu anlattı. Protokole göre, kamu kesimindeki Hak-İş üyesi işçilere de birinci yıl için brüt 120 YTL'den az olmamak üzere yüzde 10, ikinci yılın her bir altı ayı için ise yüzde 3'er zam verilecek. İkinci yılın birinci altı ayında, enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda, aradaki farkın yüzde 80'i; ikinci altı ayında enflasyon oranının yüzde 3'ü aşması durumunda ise farkın tamamı ücretlere yansıtılacak.