Halk Sigorta ve Halk Hayat Emeklilik özelleştiriliyor

Halk Sigorta ve Halk Hayat Emeklilik özelleştiriliyor
Halk Sigorta ve Halk Hayat Emeklilik özelleştiriliyor
Halk Sigorta'da Halkbank'a ait yüzde 89.18 hisse ile Halk Yatırım Menkul Değerler'e ait yüzde 4.31 hisse olmak üzere toplam yüzde 93.49 oranındaki hisse blok olarak satılacak.

RADİKAL-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Halk Bankası'nın iştirakleri Halk Sigorta ile Halk Hayat ve Emeklilik'in blok satış yoluyla özelleştirilmesi için ilan verdi. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yer alan ÖİB ilanlarında, düzenlenecek ihaleler için son teklif verme tarihini 24 Nisan olarak belirtildi. Her iki ihale için de geçici teminat utarı 25 milyon dolar olarak belirlendi. İlanlara göre, Halk Sigorta'da Halkbank'a ait yüzde 89.18 hisse ile Halk Yatırım Menkul Değerler'e ait yüzde 4.31 hisse olmak üzere toplam yüzde 93.49 oranındaki hisse blok olarak satılacak. Halk Sigorta'nın kayıtlı sermayesi 150 milyon lira, çıkarılmış sermayesi 94 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Halk Hayat ve Emeklilik'in ise Halkbank'a ait yüzde 90 veya talep gelmesi halinde yüzde 100 hissesi satışa konu olacak. Şirketin sermayesi 183 milyon lira düzeyinde bulunuyor. İhale ilanında yer alan bilgiye göre, ihaleye yalnızca tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile ortak girişim grupları katılabilecek; diğer fonlar ancak ortak girişim grubu ortağı olabilecekler. Katılımcı tüzel kişinin sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması zorunlu tutulurken, katılımcının bir ortak girişim grubu olması halinde, lider ortağın sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması şart koşuldu. İlana göre, katılımcı tüzel kişinin veya lider ortağın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2 milyar doların üzerinde olması gerekiyor. İhalenin kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile yapılacağı belirtilen ilanda, komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma yoluyla sonuçlandırılabilecek.

bigPara.com