Halkbank sil baştan

'Ağır cezada görülmeli'
Yargıtay, eski Halkbank Genel Müdürü Yenal Ansen ile 12 sanığın, emniyeti suiistimalden beraatini bozdu. 'Zimmetten yargılanmalılar' diyen Yargıtay, dosyaya asliye değil, ağır cezanın bakmasını istedi.
Usulsüz kredi, geç takip
Sanıklar, Favori Dinlenme Tesisleri'ne, usule aykırı kredi vererek ve vaktinde icra takibine geçmeyerek devleti zarara uğratmakla suçlanıyor. Karar, Ansen ve ekibi hakkında ilk ciddi ceza ihtimalinin yolunu açtı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Bugüne kadar açılan soruşturma ve davalarda hakkında birçok takipsizlik, beraat, zamanaşımı ve af kararları verilen eski Halkbank Genel Müdürü Yenal Ansen ve arkadaşlarıyla ilgili Yargıtay'dan bu kez ceza sinyali geldi. Yargıtay, Yenal Ansen'le birlikte bankanın eski 12 bürokratı hakkında emniyeti suiistimal suçundan verilen beraat kararını bozdu. Yargıtay 'Suç oluşacaksa bunun adı zimmettir' dedi ve dosyanın da ağır cezaya gönderilmesini kararlaştırdı.
FAVORİ A.Ş.'YE USULSÜZ KREDİ: Halk Bankası'nın yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, ticari krediler müdürü, fon kredileri müdürü ve şube müdürü olan sanıkların, Favori Dinlenme Tesisleri A.Ş'ye, "istihbarat raporlarındaki olumsuzluklara rağmen, gerekli teminatları da almadan kredi kullandırmak ve süresinde yasal takibe geçmemek suretiyle bilerek ve isteyerek bankayı zarara uğrattıkları" iddiasıyla Yenal Ansen'le birlikte şu banka yöneticileri suçlanmıştı:
"Osman Nuri Ertuğ, Ali İhsan Elgin, Hasan Özcan, Halil Sarıaslan, Turan Kalaycıoğlu, Mehmet Yavuz Gürsel, Muazzez Ela, Vecihi Koçer, Hamit Uğur Kınay, Mustafa Pişkin, Hanife Bağcı ve Mehmet Reşit Dinçer."
MAHKEMEDEN BERAAT: Davada sanıklar TCK'nın 510. maddesindeki, 'hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal' etmekten yargılanmıştı. Dava Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, 'suç unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar vermişti.
ÇİFTE TEMYİZ: Ankara Başsavcılığı'nın ve müdahil durumdaki Halk Bankası'nın beraat kararını temyiz etmeleri üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti.
BERAATE OYBİRLİĞİYLE BOZMA: Davanın temyiz incelemesi, daha önce de batık banka patronlarıyla ilgili beraat kararlarını bozan Yargıtay 11.Ceza Dairesi'nce yapıldı. 11.Ceza Dairesi, Halkbank'la ilgili temyiz incelemesini Yenal Ansen ve ekibini zorlayacak kararla bitirdi. 11.Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu.
ZİMMETE BAKIN: Daire, söz konusu bozma kararına, 'Suçun sübutu halinde eylemin Bankalar Kanunu'nun 22/3. madde ve fıkrasındaki suçu (zimmet) oluşturacağını' gerekçe yaptı.
Bu suça bakma görevinin de üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğuna dikkat çeken 11. Ceza Dairesi, asliye ceza mahkemesinin, davada görevsizlik kararı vermeyip davayı sonuçlandırmasını da yasaya aykırı buldu.
DOSYA AĞIR CEZAYA: Yargıtay'ın kararıyla eski Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen ve ekibi ilk kez ciddi bir ceza tehdidi altına girmiş oldu. Şimdi söz konusu bozma kararı üzerine dosya yeniden Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gidecek.
12 YIL MÜMKÜN: Yerel Mahkeme, bozma kararına aynen uyarsa, sanıkların zimmet suçundan yargılanmaları için dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek. Yeni mahkeme, görev itirazında bulunmaz ve Yargıtay'ın görüşünü paylaşıp zimmet suçu işlendiği sonucuna varırsa sanıklara bu suçtan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilebilecek.
Bu durumda, yeni mahkeme zimmet suçundan beraat verirse bu karar da Yargıtay incelemesinden geçecek. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk beraat kararında direndiğinde ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek.