Halkbank'ta yargı frenine yasal çözüm arayışı

Halkbank'ın özelleştirilmesinin önündeki yargı frenine yasal çözüm geliyor. Danıştay'ın Halkbank'ın özelleştirme kararıyla ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararı yeni yasayla aşılacak.

ANKARA - Halkbank'ın özelleştirilmesinin önündeki yargı frenine yasal çözüm geliyor. Danıştay'ın Halkbank'ın özelleştirme kararıyla ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararı yeni yasayla aşılacak.
Açılan dava üzerine, Danıştay Halkbank'taki Hazine'ye ait hisselerin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin 11 Ağustos 2006 tarihli ÖYK kararı için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve özelleştirme riske girmişti. Kararının gerekçesinde öncelikle 4603 sayılı, 'Ziraat, Halk ve Emlakbank Hakkındaki Kanun'a göre; "Bankaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulu'nca belirleneceği, hisse satış işleminin sonuçlandırılacağı ve bu işlemlerin 4603 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren üç yılda tamamlanacağını, Bakanlar Kurulu'nun süreyi bir defa yarısı kadar uzatabileceği"ne yer verildi. Sonra da üç yıl ibaresinin beş yıl olarak değiştirildiği ve 25 Kasım 2005'ten itiraben sürenin 'yarısı kadar' uzatıldığı belirtildi.
Süre 2010'a uzatılacak
Halkbank için öngörülen beş yıllık sürenin 25 Kasım 2005'te sona erdiği vurgulanan gerekçede, yetki yönünden hukuka aykırılık bulunduğu kaydedildi. ÖİB, yürütmeyi durdurma kararına itiraza hazırlanırken, hükümet de yasal değişiklik için harekete geçti. AKP'li Ahmet Yeni'nin hazırladığı yasa teklifiyle kamu bankalarının özelleştirmesi
için yasada öngörülen beş yıl süre 10 yıla çıkarılıyor. Böylece, 25 Kasım 2005'te dolan süre 25 Kasım 2010 tarihine kadar uzatılmış olacak. Teklif, 12 Aralık'ta Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.