Harç zammı yüzde 11.2

Harç tutarları, 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 11.2 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'yle, Harçlar Kanunu ve Bazı Vergilerin YTL'ye Uyumu için çıkarılan kanun çerçevesinde bu yıl uygulanacak harç tutarları yeniden düzenlendi.

ANKARA - Harç tutarları, 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 11.2 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'yle, Harçlar Kanunu ve Bazı Vergilerin YTL'ye Uyumu için çıkarılan kanun çerçevesinde bu yıl uygulanacak harç tutarları yeniden düzenlendi. Harç tutarlarını yeniden değerleme oranı kadar artıran tebliğ hükümleri doğrultusunda yıl içinde geçerli olacak bazı harç miktarları şöyle:

Yargı harçları:

 • Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde başvurma harcı: 5.3 YTL
 • Asliye ve idare mahkemelerinde başvurma harcı: 11.2 YTL
 • Belli bir değer bulunmayan davalarda celse harcı: 6.5 YTL
 • İcraya başvurma harcı: 11.2 YTL
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralarda: Yüzde 7.2
 • İdare harçları: 7.9 YTL
 • İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı: 18.2 YTL

  Noter harçları:
 • Özel vekâletnamelerde beher imza için: 3.2 YTL
 • Genel vekâletnamelerde beher imza için: 4.8 YTL
 • İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 9 YTL
 • Serbest meslek kazanç defteri: 11.2 YTL

  Vergi yargısı harçları:
 • Vergi ve bölge idare mahkemelerine başvurma: 11.2 YTL
 • Danıştay'a başvurma: 22.9 YTL

  Konsolosluk harçları:
 • Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: 0.41 YTL
 • Gemi jurnalinin tasdiki: 34.5 YTL
 • Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri: 139.1 YTL
 • Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve yabancılara verilecek çalışma belgesi harçları

  Pasaport harçları:
 • 6 aya kadar olanlar: 80.8 YTL
 • 1 yıl için olanlar: 115.4 YTL
 • 2 yıl için olanlar: 194.7 YTL
 • 3 yıl için olanlar: 278.3 YTL
 • 3 yıldan fazla süreli olanlar: 394.4 YTL
 • Giriş vizesi (Tek giriş): 138.8 YTL
 • Müteaddit giriş: 464.4 YTL
 • Transit vizesi (Tek transit): 138.8 YTL
 • Çift transit: 278.3 YTL
 • Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışışleri Bakanlığı tasdik harcı (İkamet tezkeresi 1 aya kadar her gün için): 5.5 YTL
 • 1 aydan sonraki her ay için: 33.3 YTL
 • Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 71.3 YTL
 • 3 yıla kadar: 214.2 YTL
 • Süresiz çalışma izin belgesi: 357.1 YTL
 • Bağımsız çalışma izin belgesi: 714.4 YTL

  İmtiyazname, ruhsat ve diploma:
 • Patent ve faydalı modeller başvuru harcı: 8.1 YTL
 • Markalar başvuru harcı: 32.4 YTL
 • Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için): 348.3 YTL
 • Silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için): 278 YTL
 • Silah bulundurma vesika harcı: 444.8 YTL
 • Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamelere: 11.1 YTL
 • Dershane işletme ruhsatnameleri (İlköğretim seviyesindeki özel okullardan her yıl için): 464.5 YTL
 • Lise seviyesindeki özel okullar ve özel dershanelerden (Her yıl için): 929.5 YTL

  Trafik harçları:
 • A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 50 YTL
 • B sınıfı sürücü belgelerinden: 150 YTL
 • F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 50 YTL
 • Uluslararası sürücü belgelerinden: 100 YTL
 • Diğer sürücü belgelerinden: 250 YTL
  (Stajyer sürücü belgeleri de ilgili olduğu sınıfın harcına tabi tutulacak.)