Harcamalara dikkat şart!

Merkez'in 2007 uyarısı

Durmuş Yılmaz hükümeti uyardı.

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: "Cari açık yüksek. Borç maliyeti arttı. 2007'de özelleştirme gelirleri düşecek. Kamu harcamalarına özen şart. Hedefin üzerinde gerçekleşen gelirler borç stokunu azaltmada kullanılmalı."

ANKARA - Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nda da kamu mali disipliniyle ilgili uyarılarda bulundu ve hedefin üzerinde gerçekleşecek gelirlerin harcanmayıp borç stokunun azaltılmasında kullanılarak, maliye politikasının enflasyonu düşürücü yöndeki desteğinin güçlendirilmesini istedi. Merkez Bankası'nın enflasyon rejimi kapsamında dün dördüncüsünü yayımladığı raporda, yılın ilk yarısı için milli gelire göre mevsimsellikten arındırılmış kamu kesimi harcamalarında üç aylık dönemler itibarıyla yüksek oranda artışlar gözlendiği belirtildi.
Devamlılık istendi
Raporda şöyle denildi: "Bunun yanı sıra, yüksek seyreden cari işlemler açığı, 2007 yılında özelleştirme gelirlerinde önemli ölçüde gerileme beklenmesi ve 2006 yılı mayıs ve haziran aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma sonucu yükselen reel faiz oranlarının borçlanma maliyetini artırması, kamu harcamalarındaki disipline gösterilen özenin artırılarak devamını gerektirmektedir."
Gelirler borca gitsin
2006 yılı bütçe hedefleri çerçevesinde kamu harcamalarındaki artışın yılın ikinci yarısında yavaşlaması gerektiği vurgulanan raporda ancak bütçe dışı kamu harcamalarına ait verilerin oldukça gecikmeli yayımlanması yüzünden bu kesimdeki gelişmeleri güncel olarak değerlendirme olanağı bulunmadığı vurgulandı.
Hedefin üzerinde gerçekleşeceği öngörülen kamu gelirlerinin yeni harcamalardan çok borç stokunu düşürmeye yönelik olarak kullanılmasının, kamu maliyesindeki iyileştirmeyi kalıcı hale getireceği ve maliye politikasının enflasyonu düşürücü yöndeki desteğini güçlendireceği söylendi.
Kazanımlar kalıcı olmalı
Raporda sıkı maliye politikasından elde edilen kazanımların kalıcı hale gelebilmesi ve kamu borç stokunun daha düşük düzeylere düşürülmesi için öncelikle sosyal güvenlik ve vergi alanlarındaki yapısal reformların etkin bir şekilde uygulanmaya başlanmasının önemini koruduğu belirtildi. Raporda, "Söz konusu yapısal reformlar, bir yandan kamu maliyesini daha sağlıklı temellere kavuştururken diğer yandan ekonomide rekabetçi bir yapının yerleşmesi ve dolayısıyla bazı sektörlerde ortaya çıkan enflasyon katılıklarının ortadan kalkması açısından hayati öneme sahiptir" denildi.
'Silahları kullanacağız'
Raporla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2007'de yüzde 4 olarak öngörülen enflasyon hedefinin 1.5 yıl sonra, 2008 yılının ilk çeyreğinde yakınsanabileceğini belirtti. Yılmaz, bu dönemde enflasyonun 1.7-4.7 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, hedefe uyumsuz gelişmelerin olması halinde para politikasını daha da sıkılaştıracaklarını belirtirken, kısa vadeli faizlerin tek silah olduğunu, ayrıca etkin bir likidite yönetimi yapacaklarını söyledi.
Başkan Durmuş Yılmaz, 'Gerçekleşmeyeceği halde enflasyon hedefini değiştirmemek risk değil mi' sorusu üzerine, enflasyon ve riskler konusundaki durumu kamuoyuyla her zaman dürüst şekilde paylaştıklarını ifade etti.
Değiştirmenin riski çok
"Enflasyon hedefini değiştirmek de bir risk, tutturamamak da bir risk" diyen Durmuş Yılmaz, şöyle devam etti: "Biz her iki riski ölçtük. Daha doğrusu yargısal bir karara vardık. Enflasyon hedefini değiştirmenin ileride Merkez Bankası'nın kredibilitesiyle güvenilirliği açısından daha fazla risk olduğunu düşünerek değiştirmeme kararı aldık."'Ele verir talkını kendi yutar salkımı gibi oldu'
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 'Hükümete enflasyon hedefiyle uyumlu olmayan memur maaş artışı yapmayın' önerisine getirilen eleştirilere, "Bu tespitin yanlış olduğunu iddia edemem. Yani 'Ele verir talkını, kendi yutar salkımı' durumu söz konusu burada. Çok yüksek maaş alan birisinin, çok düşük maaş alan kesimine kalkıp 'Memur maaşları enflasyonu tehdit ediyor' demesi ahlaki bir sorun gibi görünse de, bu, bizim görevimiz" yanıtını verdi.
Yılmaz, "Teker teker memur maaş zammını dikkate aldığımızda 30 YTL, 80 YTL, 300 YTL çok önemli bir şey değil.
Dolayısıyla bunu çok mu görüyoruz? Hayır çok görmüyoruz. Memurların nasıl bir yaşam sürdüklerini de biliyoruz.
Ancak biz enflasyon hedefleyen bir Merkez Bankası olarak, bu küçük rakamları üst üste koyduğumuzda, talep yönetimi bizim için son derece önemli. Bu küçük rakamlar bir araya konulduğunda, talep üzerinde büyük rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla biz topluma şu mesajı veriyoruz: Enflasyonu yenmeden, enflasyonu kalıcı hale getirmeden pastayı büyütemeyiz."
Kendilerine enflasyon kadar zam
Yılmaz, Merkez Bankası çalışanlarına bu yıl, hedeflenen enflasyon oranında zam yapacağını da açıkladı. İşçi toplusözleşmeleri öncesinde 'Hükümete özel bir uyarınız olacak mı' sorusuna ise Yılmaz, politikaların enflasyon hedefiyle uyumlu olması, sadece ücretlerinin değil diğer harcamaların da hedefle uyumlu olması anlamına gelir" dedi.


Cari açıkta hükümete katılmıyor
Cari açıktaki artışı dikkatle izlediklerini, ancak açığın esas sebebinin yatırım malı ithalatıyla yüksek enerji faturası olduğunu savunan ekonomi yönetimi, finanse edildiği sürece cari açığın bir sorun yaratmayacağını düşünüyor. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise tam tersi yönde bir görüş açıkladı. Yılmaz, mayıstaki dalgalanmanın Türkiye'yi daha fazla etkilemesinde cari açığın rolü olduğunu kabul ettiklerini vurguladı ve şöyle konuştu: "Fakat bizim 'Cari açık finanse edildiği sürece sorun değildir' gibi bir söylemimiz yok. Uzun zamandan beri döviz dar boğazı, bu ülkenin sorunu olmuştur. Burada 'Dikkatli olalım' diyoruz. Uzun vadede bu işin çözümü yine yapısal değişiklikten geçiyor, makro ve mikro tedbirlerin alınmasına devam edilmesinden geçiyor."


Atamalarda gecikmeye yeter demiş
Yılmaz, bankaya yapılacak atamalara ilişkin Devlet Bakanı Ali Babacan'ın sıkıntı olursa çok kısa sürede vekâleten atama yapabileceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Tercihimiz asaleten atamadan yana." 'Atamalardaki gecikme için yeter artık demiyor musunuz' sorusuna ise Yılmaz, "Söylemediğimi nereden biliyorsunuz" sorusuyla karşılık verirken, gecikmenin "Bakanlıktan mı yoksa Köşk'ten mi kaynaklandığına" ilişkin soruya "O da bende kalsın" dedi.
Bağımsızlık riski
Durmuş Yılmaz, bir gazetecinin Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili bir sorusu üzerine, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda yakın bir risk görmüyorum" yanıtını verdi.


İstanbul'a şube inşaatı
Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmak için inşaata başladığı haberlerine de değinen Yılmaz, yapılan inşaatın şube inşaatı olduğunu açıkladı. Yılmaz, "İstanbul'da hem deprem riskini ortadan kaldırmak, hem de emisyon işini kolaylaştırmak için şube inşaatı yapıyoruz. Dolayısıyla idare merkeziyle ilgili bir husus söz konusu değil" dedi. Yılmaz, İstanbul'a taşınma konusunda ise daha önce düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.
'Başarı değil'
"Yüzde 10 seviyesindeki enflasyonun başarı olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine de Yılmaz, enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirleyen bir Merkez Bankası'nın, yüzde 10 için başarı dememesi gerektiğini vurgulayarak, "Bundan çok mutlu değiliz" dedi.