Harcamalara yakın takip

Maliye Bakanlığı, 2006 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili düzenleme yapılıncaya kadar sadece kamu personelinin...

ANKARA - Maliye Bakanlığı, 2006 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili düzenleme yapılıncaya kadar sadece kamu personelinin ücret ve maaşlarıyla bunlara ait sosyal güvenlik prim ödemelerinin ödeme emri beklenmeden yapılabileceğini kaydetti. Diğer bazı zorunlu harcamalar için ise bütçe ödeneğinin en fazla 12'de biri oranında ödenek kullanılabileceği belirtildi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ocak ayı bütçe harcamalarıyla ilgili olarak bir genelge yayımladı.
Genelgede, genel bütçeli idarelerle Hazine yardımı alan özel bütçeli kuruluşların ödeneklerin kullanımına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; memurların aylıkları, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme, tayın bedeli, emekli keseneği kurum karşılıkları, sözleşmeli personel ücret ve ikramiyeleri, ek ders ve sınav ücreti, işçilerin ücretleri, kıdem tazminatları, ikramiyeleri, SSK ve işsizlik sigortası primleri ile köy ve mahalle muhtarları temsil ödeneği ödemelerinin, ödeme emri beklenmeden yapılabileceği bildirildi. Personel giderleri dışındaki bazı zorunlu ödemeler de ocak ayında ödeme emri beklenmeden yapılabilecek.