Hastane devrinden mal kaçırma telaşı

SSK ile birlikte tüm kamu kuruluşlarının hastane ve dispanserleriyle tüm sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesine ilişkin yasa, kimi devlet kuruluşlarını 'mallarını kurtarma' telaşına itti.
Haber: İSMET DEMİRDÖĞEN / Arşivi

ANKARA - SSK ile birlikte tüm kamu kuruluşlarının hastane ve dispanserleriyle tüm sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesine ilişkin yasa, kimi devlet kuruluşlarını 'mallarını kurtarma' telaşına itti. Bu çerçevede İller Bankası Genel Müdürlüğü de, sahip olduğu Sağlık Merkezi'nin tabelasını söktü, taşınmazları depoya kaldırdı, binayı kurtarmak için de bazı katlara idari birimler yerleştirdi.
SSK hastaneleriyle kamu kurumlarının sağlık merkezlerinin Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin yasa, personelin yanı sıra, ekipmanların ve taşınmazların da el değiştirmesini öngörüyor. Yasa binaların bir kısmında hizmet veriliyorsa tümünün değil bir bölümünün kat irtifak hakkı kurularak bakanlığa devredilmesine hükmediyor.
Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT,
üniversiteler, yerel yönetimleri ve mazbut vakıfları kapsam dışında bırakan yasa uyarınca; personel, ekipman, taşıt ve binaların devri için komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlar çalışmaya başlamadan önce kamu kuruluşları öncelikle binalarını ve ekipmanlarını kurtarmak için şimdiden arayışa girdi.
İller Bankası Genel Müdürlüğü de, 1988 yılında kurum tabipliğinden dört katlı sağlık merkezi haline getirdiği Opera Meydanı'ndaki binasını kurtarmak için operasyona girişti. Binanın tümünü değil bir katını Sağlık Bakanlığı'na vermeyi planlayan genel müdürlük binanın kapısındaki 'Sağlık Merkezi' yazılı tabelayı sökerek yerine 'İller Bankası Ek Bina' yazılı yeni bir tabela astı. Röntgen, biyokimya laboratuvarı, diş hekimliği ünitelerinin bulunduğu katlar yeniden düzenlendi. Kimi üniteler kapatıldı ve ekipmanlar depoya kaldırıldı. Boşaltılan katlara ise idari birimler yerleştirildi.
Tabelalar değişiyor
Yasa uyarınca Sağlık Bakanlığı'na devredilecek hastane ve dispanserler de belirlendi ve bunlar için yeni isim saptandı. Hastanelerin tabelaları hafta sonunda değiştirilecek ve yeni isimleriyle hizmet vermeye devam edecek.