Hastane ve okul yapanın borcuna Hazine garantisi

“Özel şirketlerin dış borcuna Hazine garantisi” hastane ve okul yapan firmalara sağlanacak. Meclis’e sunulan kamu -özel işbirliği yasa tasarısına göre, sağlıkta asgari tutarı 1 milyar TL’lik, eğitimde 500 milyon TL’Lik yap-işlet-kirala yatırımında Bakanlar Kurulu kararıyla, ilgili özel şirketin dış finansmanı Hazine tarafından üstlenebilecek. Bu düzenlemenin geçerli olabilmesi için, şirketle kamu arasında yapılan sözleşmede “sözleşmenin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınması” hükmü aranacak.
Meclise gönderilen tasarıya göre, yap-işlet-kirala işlerinde ihale Yüksek Planlama Kurulu’ndan yapım kararı alındıktan sonra gerçekleştirilecek. Bakanlık, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetleyecek veya denetletecek.

bigPara.com