Hayat dışındaki büyüme enflasyonun iki katı

Hayat dışındaki büyüme enflasyonun iki katı
Hayat dışındaki büyüme enflasyonun iki katı
2012 yılının dokuz aylık döneminde hayat sigortalarındaki yüzde 4.59'luk üretim gerilemesine rağmen sigorta sektörü reel büyümesini sürdürdü. Eylül sonu itibariyle yıllık enflasyon 9.19 olurken hayat dışı branşlarda üretim yüzde 17.21 arttı.

Sigorta sektörünün 2012 yılı 9 aylık prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.57 artarak 14 milyar 348 milyon lira oldu. Üretimin 12 milyar 337 milyon lirası elementer branşlardan, 2 milyar 11 milyon lirası ise hayat sigortalarından elde edildi. 9 aylık dönemde hayat dışı üretim yüzde 17.21 artarken, hayat sigortaları üretimi yüzde 4.59 oranında azaldı. Hayat sigortalarındaki gerileme oranı 6 aylık dönemde yüzde 7.8 olarak gerçekleşmişti.
Sigorta sektörü 9 aylık dönemde reel olarak büyümeyi sürdürdü. Eylül ayı sonunda yıllık enflasyon, TÜFE: 9.19, ÜFE: 4.03 olarak açıklanmıştı. Buna göre hayat dışı branşlardaki büyüme enflasyonun yaklaşık 8 puan üzerinde oldu.
2012 yılının 9 aylık döneminde kara araçları sorumluluk sigortası üretimi yüzde 27.73 oranında artarken kara araçları branşında artış yüzde 18.75 oldu. 9 aylık dönemde prim artış oranları, yangın ve doğal afetlerde yüzde 11.96, hastalık sağlık branşında yüzde 13.81, nakliyatta 8.20 ve genel zararlarda yüzde 20. 82 olarak gerçekleşti. Kaza branşındaysa üretim yüzde 5.31 oranında düştü.
Şirketlere göre üretim 
2012 yılının 9 aylık döneminde en çok prim üreten şirket 1 milyar 704 milyon lirayla Axa Sigorta oldu. Onu 1 milyar 646 milyon lirayla Anadolu Sigorta ve 1 milyar 25 milyon liralık üretimle Aksigorta takip etti. Hayat sigortalarında 2012 yılının 9 aylık döneminde en çok prim üreten şirket 463 milyon lirayla Ziraat Hayat ve Emeklilik olurken, bu şirketi 268 milyon lirayla Anadolu Hayat ve Emeklilik, 202 milyonluk üretimle Garanti Emeklilik izledi.