Haydarpaşa'nın devrine kira formülü

TCDD'ye devredilen Haydarpaşa Limanı'nın TCDD Anasözleşmesi ve Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle getirilen 'yapımlı kiralama' yöntemiyle, Özelleştirme Yasası'na ve kamu ihale mevzuatına tabi olmaksızın 99 yıllığına devredilmesinin önü açıldı.

ANKARA - TCDD'ye devredilen Haydarpaşa Limanı'nın TCDD Anasözleşmesi ve Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle getirilen 'yapımlı kiralama' yöntemiyle, Özelleştirme Yasası'na ve kamu ihale mevzuatına tabi olmaksızın 99 yıllığına devredilmesinin önü açıldı.
Liman-İş, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13 Aralık 2004 tarihli kararıyla TCDD'nin ana sözleşmesinin değiştirilmesinin ardından TCDD Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği de değiştirilerek, özelleştirme yöntemlerini ve ihale koşullarını da yok sayan özelleştirme uygulamalarının önünün açıldığını ileri sürerek Danıytay 10'uncu Dairesi'nde dava açtı. Liman-İş tarafından açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi: "İptali istenen düzenlemenin çıkarılış nedeninde akla gelen ilk olay İstanbul Haydarpaşa Limanı'nın uluslararası bir şirkete verilmek istenmesi ve TCDD'nin sanki istasyonlara özgürlük dermişcesine sitesinde kampanya başlattığı '500 istasyon ve istasyonun tüm alanlarını özel sektörle işbirliği yaparak ve kiralamak suretiyle kente yeniden kazandırma projesidir."
'Otel yapılmak isteniyor'
Haydarpaşa Limanı'nın TCDD Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz devredildiği anımsatılan dilekçede, "Haydarpaşa Limanı'na büyük bir toplantı, kongre ve otel merkezi, basındaki adlandırma ile Manhattan yapılmak istenmekte, ancak denize sıfır, Boğaz öngörüm bölgesinde bunu yapmak olanaksız görünmektedir. O yüzden önce yasa çıkarılarak, bu kalıcı geçici madde ile Haydarpaşa Limanı TCDD'ye devredilmiş ve imar planı her türlü sınırlamanın dışına çıkarılmıştır. Faaliyet alanlarında yapılan değişiklikle, 'TCDD'nin demiryolları, liman, rıhtım ve iskeleleri işletme, genişletme, yenileme, bunları tamamlayıcı işleri, başkaları eliyle yaptırmasına' olanak tanındı" ifadesi yer aldı.
Dilekçede, Özelleştirme Yasası'na göre Kamu İhale Kurumu'nun 49 yıllığına tahsis yapabildiğine dikkat çekildi. Yapımlı kiralama modelinin, 'isteklisi tarafından inşa edilip belli bir bedel ve süre karşılığı işletilmesini, işletme süresi sonunda TCDD'ye devredilmesini' kapsadığına dikkat çekilen dilekçede, "Demek ki, TCDD Haydarpaşa Limanı'nı ihale yönetmeliğindeki yöntemlere tabi olmadan sermaye payı olarak koyup, 99 yıllığına işletmeye verecektir. Ya da istasyon ve limanlar genel müdür imzasıyla kiralanacaktır" denildi.