Hazine, alacağının peşinde

Hazine Müsteşarlığı, 1990'lı yıllarda usulsüz kredi kullandırımları, konut inşaatları, ihaleleri ve benzeri nedenlerle Türkiye'nin gündeminde en fazla yer alan kamu bankası olan Emlak Bankası'nın üstlendiği 2.6 milyar YTL'lik (2.6 katrilyon lira.

ANKARA - Hazine Müsteşarlığı, 1990'lı yıllarda usulsüz kredi kullandırımları, konut inşaatları, ihaleleri ve benzeri nedenlerle Türkiye'nin gündeminde en fazla yer alan kamu bankası olan Emlak Bankası'nın üstlendiği 2.6 milyar YTL'lik (2.6 katrilyon lira. Yaklaşık 2 milyar dolar) alacağını Emlak Bankası Tasfiye Masası'na üçüncü sırada imtiyazlı alacaklı olarak kaydettirdi. Bankacılık krizi sırasında Ziraat Bankası ile birleştirilerek tasfiye edilen Emlak Bankası'nın alacaklılar sıra cetveli, İcra İflas Yasası'nda yapılan son değişiklikler nedeniyle yeniden yayımlandı. Hazine'nin imtiyazlı olarak kabul edilen alacağı üçüncü sırada yer alıyor. 15 kişi ve kuruluşun alacak talebinin ise reddedildiği belirtiliyor.
Alacaklı listesi kabarık
Emlakbank Tasfiye Kurulu, alacak kayıtları sıra cetvelinin İcra İflas Yasası'nda çeşitli dönemlerde ve son olarak da 27 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan 5335 sayılı yasayla yapılan değişiklikler nedeniyle yapıldığını belirtti. Tasfiye Kurulu'nun ilanında "Yapılan yasal düzenlemeler ile mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle, bankamızca bugüne kadar yapılmış alacak kayıtlarının ve sıra cetvelinin düzeltilerek ilanı zaruri kılınmıştır" ifadesi kullanıldı. Emlak Bankası'nın alacaklılar sıra cetvelinde 99 kişi ve kuruluş yer alıyor. Kabul edilen ve sıra cetveline yerleştirilen alacakların toplam tutarı da 2 milyar 605 milyon YTL'ye buluyor.