Hazine, GSM için duacı

GSM sektörü, Hazine'nin en önemli kaynaklarından biri oldu. Sektörün Hazine'ye bu yılki katkısı 3.5 milyar YTL'yi bulacak. 2006 yılında ise 4.6 milyar YTL'lik bir gelir bekleniyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Türkiye'de 1990'lı yılların ortalarında günlük yaşama giren GSM (cep telefonu) sektörü, Hazine'nin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Sektörün bir yandan özel iletişim vergileri, diğer yandan Telekomünikasyon Kurumu'na (TK) ve dolayısıyla da Hazine'ye ödediği lisans ve kullanım bedelleriyle bütçeye sağladığı katkı gelecek yıl 4.6 milyar YTL'yi bulacak.
TK'nın 2005 yılında Hazine'ye 363 milyon YTL 'gelir fazlası' aktarması planlanırken, yılın dokuz aylık döneminde aktarılan kaynak 455 milyon YTL'yi buldu. Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 milyon YTL'yi aşması bekleniyor.
TK'nın gelecek yıl ise toplam 709 milyon YTL gelir elde etmesi ve 138 milyon YTL'lik bölümünü cari gider ve yatırım olarak kendisine ayırdıktan sonra artan 571 milyon YTL'yi Hazine'ye aktarması öngörülüyor. TK'nın gelirlerinin yaklaşık yüzde 86'sı GSM şirketlerinden geliyor. GSM şirketleri gelecek yıl TK'ya lisans ve sertifika ücreti olarak 145.4 milyon YTL, kullanma ücreti olarak 461.8 milyon YTL ödeyecek. TK'nın diğer gelirleri de 'kurum masraflarına katkı payı', idari para cezası gibi adlar altında yine bu sektörden sağlanıyor. Bu yılki katkılarla birlikte, eylül ayı itibarıyla TK'nın 2002 yılından bu yana Hazine'ye aktardığı toplam kaynak ise 1 milyar 807.8 milyon YTL'ye ulaştı.
Vergi kalıcı oldu
GSM sektörünün Hazine'ye asıl katkısı ise, yarattığı özel iletişim vergileri ile oldu. Depremin yaralarını sarmak için geçici olarak konulan ancak tüketicilerden gelen tüm tepkilere rağmen daha sonra kalıcı hale gelen özel iletişim vergisi bütçenin önemli gelir kalemi haline geldi. Geçen yıl 1 milyar 697.6 milyon YTL olan özel iletişim vergisinden bu yıl 2 milyar 875 milyon YTL gelir hedeflenmişti. Ancak, ocak-eylül döneminde geçen yılın tamamına göre yüzde 46 oranında artarak 2 milyar 479.8 milyon YTL'ye ulaşan özel iletişim vergisi gelirlerinin yıl sonunda 3 milyar YTL'yi rahatlıkla aşması bekleniyor. TK'nın aktaracağı gelir fazlasıyla birlikte sektörün Hazine'ye bu yılki katkısı 3.5 milyar YTL'ye ulaşacak.
Hükümet, gelecek yıl da 4 milyar 15 milyon YTL tutarında özel iletişim vergisi toplamayı hedefliyor. Böylece, GSM sektörünün gelecek yıl bütçeye sağlayacağı toplam katkı 4.6 milyar YTL'yi bulacak. Hükümet, ilerleyen yıllara ilişkin özel iletişim vergilerini ise mütevazı tuttu ve 2007 yılında 4 milyar 38 milyon YTL, 2008 yılında da 4 milyar 388 milyon YTL gelir öngördü.
Sektörden büyük katkı
2002-2004 arasında Telekomünikasyon Kurumu (TK) gelir fazlası: 1 milyar 352 milyon YTL
2005 yılı ocak-eylül döneminde TK'nın gelir fazlası: 455 milyon YTL
2005 Ocak-Eylül dönemi özel iletişim vergileri: 2 milyar 479.8 milyon YTL
Sektörün 2005'teki (ocak-eylül) toplam katkısı: 2 milyar 934.8 milyon YTL
2006'da TK'nın gelir fazlası: 571 milyon YTL
2006'da hedeflenen özel iletişim vergileri: 4 milyar 15 milyon YTL
Sektörün 2006 yılında Hazine'ye yapacağı toplam katkı: 4 milyar 586 milyon YTL