Hazine, sigorta şirketlerinin tazminat kazığını yakaladı

Hazine, sigorta şirketlerinin tazminat kazığını yakaladı
Hazine, sigorta şirketlerinin tazminat kazığını yakaladı

Hazine, denetimindeki sigorta şirketlerindeki kayıp ve kaçakları belirledi. Mevzuatı delen ihlallere dikkat çekti.

Sigorta yaptıran vatandaşlar ödedikleri prime karşılık tazminat alamayınca Hazine'ye koştu. Hazine 134 şikâyetten 103'ünü haklı buldu
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Hayatını, işini, gayrimenkulünü, sağlığını özel sigorta şirketleri aracılığı ile garanti altına almak için prim ödeyen vatandaşlar, ödedikleri primin tazminatını alamayınca Hazine’nin kapısına dayandı. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, vatandaş tarafından sigorta veya tazminat alacaklılarında yaşanan sorunlar nedeniyle toplam 134 adet şikayet dilekçesi sunuldu. Bu dilekçelerin incelemesinde vatandaşlardan 103’ünün talebinin yerinde ve haklı olduğu ortaya çıktı.
Hazine’nin 2007 faaliyet raporunda sigorta şirketlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda ortaya çıkan kayıp kaçaklar tek tek belirlendi. İncelemelerde, sigortalılardan tahsil edilen primlerin zamanında yatırıma dönüştürülmediği, sigortalılara zamanında gerekli bildirimlerin yapılmaması gibi mevzuatı delen ihlaller dikkat çekti. Özellikle devletin vatandaşa sağladığı sosyal güvenlik şemsiyesinin her geçen gün daha da daralması üzerine özel sigorta şirketlerinden medet uman vatandaşın, bu şirketlerden de tazminatını almakta güçlük çektiği tespit edildi.

Hatalı prim kesiliyor
Hazine’nin yaptığı denetimlerde, “Hayat sigortası tarifelerinde yönetim gideri kesintisinde hatalı uygulandığı, sigortalılara yapılması gereken bildirimlerinde eksiklik, tazminat ödemelerinde gecikme, matematik karşılıkların hesaplanmasında hata, mevcut prim üretim düzeyine göre tarifelerde yer alan masraf payının şirket giderlerinin karşılamaması, emanet hesaplarda uzun süre bekleyen prim ödemelerinin bulunması, iptal oranlarının çok yüksek olması, muallakta bekleyen hasarlar ile pasif hale gelen hesaplarda sigortalılara gerekli uyarıların yapılmaması, bilgi işlem sisteminin yetersiz olması, tahsil edilen primlerin yatırıma yönlendirilmesinde gecikmeler yaşanması, matematik karşılıkların yatırılacağı varlıklarla ilgili sınırlandırmalara uyulmaması, teklifnamelerin şirkete ulaştırılması, prim hesaplanması, tahsilat ve kayıtların tutulması ile tenzil ve iştira işlemlerinde hata” öne çıkan şikayet konuları oldu.
Hazine’nin bireysel emeklilik sistemini (BES) uygulayan 11 sigorta şirketine yönelik yapılan denetimlerinde şirketlerin sorunları şöyle sıralandı:

BES’te iptal arttı
 “İki şirketin raporlarında bireysel emeklilik faaliyetine ilişkin bilginin yer almadığı, iki şirkette yine faaliyet raporunun hazırlanmadığı, diğer şirketlerde ise; şirkette teknik personel yetersizliği, teknik işlerden sorumlu üst yöneticinin bulunmadığı, emeklilik planlarında iptal oranlarının yüksek olduğu, katkı paylarının tahsili ve fon tahsisinde gecikmeler yaşandığı, şirketler arası bireysel emeklilik hesaplarının aktarımında gecikmeler yaşandığı, emeklilik sözleşmesinde yer alan bilgilerde eksiklikler olduğu, asgari katkı payı güncellemelerinin yapılmadığı...”