Hazine ve TOKİ 27.6 milyon liralık alacağı unuttu

Hazine takip, TOKİ tahsil etmeyince 1990'dan 2000 yılına kadar kullandırılan kredilerin 27.6 milyon lirası tahsil edilmedi

ANKARA - Sayıştay, 1990’lı yıllarda kullandırılan krediler içinde 27.6 milyon liralık kısmın takibinin ve tahsilinin yapılmadığını ortaya çıkardı. 2009 yılı Hazine İşlemleri Raporu’nu TBMM ’ye gönderen Sayıştay, Geliştirme ve Destekleme Fonu çerçevesinde kullandırılan kredileri incelemeye aldı.
Sayıştay, Fon’un 1990 yılında Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredildiğini, 2000 yılında da Fon’un kaldırıldığını anlattıktan sonra, 82.9 milyon liralık bir alacağın Hazine tarafından devralınmadığını tespit etti.
Aslında Hazine’nin takip etmesi gereken bu alacakların TOKİ’nin takibine bırakıldığını ancak TOKİ’nin takip etmediğini belirleyen Sayıştay, tahsilat düşüldükten sonra 27.6 milyon liralık bir alacağın kaldığını belirtti. Sayıştay’ın raporuna göre 2000-2009 arasında bazı krediler kapatılmadı, bazı kredilerin takibi hiç yapılmadı. 

Fon kaldırıldı
Sayıştay’ın raporuna göre, 2000 yılında Geliştirme ve Destekleme Fonu kaldırıldı. Fon tarafından kullandırılan kredilerin alacaklısının Hazine, kredilerin takip ve tahsilinden de Toplu Konut İdaresi’nin sorumlu olduğunun belirtildiği raporda, dört ana başlıkta tespitler sıralandı. 2000 yılında Fon’da yer alan 82 milyon 929 bin lira tutarındaki kredi stokunun Hazine tarafından devralınmadığına dikkat çekilen raporda, tahsilatlar düşüldükten sonra 2009 yılı sonu itibarıyla 27 milyon 671 bin liralık kredi alacak stoku bulunduğu belirlendi. Raporda, “Gerek kredi stokunun ve gerekse kredi geri dönüşlerinin muhasebe kayıtlarında alacak olarak izlenmediği ve takip edilmediği, Toplu Konut İdaresi’nce kredi alacakların takip ve tahsil işlemlerinin belirli bir düzen içinde yürütülmediği; birçok krediden yıllar itibarıyla tahsilatların takipsiz kaldığı ve kredilerin kapatılmadığı, bazı kredilerin 2000-2009 arası dönemde hiç tahsilat gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir” denildi. 

Kredi sözleşmesi yok
Denetim sırasında TOKİ’den alınan protokol listesi ve bilançoda yer alan kredi borçluları listesi karşılaştırıldı. Sayıştay bu karşılaştırma sonucunda; bilançoda yer aldığı halde kredi sözleşmesi bulunmayan veya Sayıştay’a verilmeyen krediler bulunduğunu belirtti. Ayrıca protokol hükümlerine göre geri ödemesi tamamlanmayan kredilerin bilanço hesaplarında izlenmediği de tespit edildi. Fon’un tasfiyesi sonucunda Maliye Bakanlığı’nın yükümlülüklerin devredilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmediğine dikkat çeken Sayıştay, “Kredi takip ve tahsil işlemleri kredi borçluları veya aracı bankaların kendi rızaları ile kredi borçlarını belirlenen banka hesaplarına yatırmasına bırakıldığı anlaşılmaktadır” görüşünü savundu.
Hesapların takip edilmediği, tam ve doğruyu göstermediğini rapora yazan Sayıştay, bu nedenle Hazine hesaplarına ‘uygunluk’ vermedi. Sayıştay, Fon’un tasfiyesi sonucu Hazine alacağına dönüşen kredilerin tahsil edilmeyenlerinin muhasebe kayıtlarına alınmasını, kredilerin takipsiz kalmasının önlenmesi için TOKi tarafından etkili takip sistemi kurulmasını önerdi. (Radikal)


  ETİKETLER:

  TBMM

  ,

  Ankara

  ,

  Cunda