Hazine'de batık çok

Hazine'nin garantörlüğünde alınan borçlar ile batık bankalar için verilen ve ödenmeyen tahvillerin yükü, 2004 sonunda 31.4 milyar YTL'ye yükseldi.

ANKARA - Hazine'nin garantörlüğünde alınan borçlar ile batık bankalar için verilen ve ödenmeyen tahvillerin yükü, 2004 sonunda 31.4 milyar YTL'ye yükseldi. TMSF'nin, 2003'te 787 milyon YTL olan vadesinde ödenmeyen borç stoku 2004'te 18.8 milyar YTL'ye ulaştı. Yerel yönetimler de Hazine'ce üstlenilen 10.5 milyar YTL borcu vadesi geldiği halde ödeyemedi. Belediyelerin borç stoku 2003'te 6.5 milyar YTL idi. Hazine'nin alacak stoku, vadesi geçmiş ve gelecek alacaklarla birlikte 67 milyar 384.5 milyon YTL olarak belirlendi.