Hazine'den kat karşılığı arsa

Maliye'nin Hazine'ye ait taşınmazın pazarlık usulü kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - Maliye'nin Hazine'ye ait taşınmazın pazarlık usulü kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğe göre; mülkiyeti Hazine'ye ait olup, imar planı içinde yer alan arsalar ile mevzii imar planı düzenlenerek arsa vasfını kazanabilecek araziler ve üzerindeki bina çok eski olduğundan yıkılmasında Hazine yararı olan yerler, kat karşılığı inşaata verilmek suretiyle değerlendirilecek. Taşınmazların bulunduğu yörede kat karşılığı inşaata verilme yüzde oranları ile elde edilecek konut, işyeri vs. değerlerinin, kat karşılığı inşaata verilecek arsanın rayiç bedelinin, inşaat süresi ve devletin borçlanma faizi dikkate alınmak suretiyle hesaplanması sonucu ulaşılacak değerden yüksek olması halinde taşınmazın kat karşılığı inşaata elverişli olup olmadığına bakılacak.
Bakanlığa bildirilecek
Ayrıca, üzerinde bina varsa yıkılıp yıkılmayacağı da açıklanmak suretiyle idarenin görüşünü içeren yazı ile durum bakanlığa bildirilecek ve ihaleye çıkarılmak üzere izin istenecek. Bakanlık tarafından izin verilen arsalar, defterdarlıkça bağlı ilçeler dahil 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'ndaki usullere uygun olarak ilan edilecek. Taşınmazların hisseli olması halinde ise öncelikle rızai taksim yolu aranacak. Bunun mümkün olmaması halinde satışı veya kat karşılığı inşaat yaptırmak suretiyle değerlendirilmesi düşünülecek.
Arsa karşılığı inşaat yaptırılması halinde ise yaptırılacak inşaata karşılık verilecek taşınmazlar belirlenecek ve kıymet takdiri yapılacak.