Hazine'den tarım arazisi

Maliye Bakanlığı, Hazine'ye ait tarım arazilerini almak isteyen kişilerin 19 Temmuz 2006 tarihine kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlükleri'ne veya malmüdürlüklerine başvurması gerektiğini bildirdi.

ANKARA - Maliye Bakanlığı, Hazine'ye ait tarım arazilerini almak isteyen kişilerin 19 Temmuz 2006 tarihine kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlükleri'ne veya malmüdürlüklerine başvurması gerektiğini bildirdi. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine'ye ait tarım arazilerini, 31 Aralık 2002 tarihinden önce beş yıl süreyle tarımsal amaçla kullananlara, topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeniyle tarım arazisi kiraya verilen ve bugün itibarıyla kiracı olanlarla, Hazine'ye ait tarım arazilerine hissedar olan kişilere doğrudan yada öncelikli alım hakkı verilerek ihaleyle satıldığı ifade edildi.