Hazine'ye en büyük borçlu TMSF

Sayıştay'ın 2005 Hazine İşlemleri Raporu'nda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Hazine'ye borcunun 2005 yılı sonu itibarıyla 67.63 milyar YTL olduğu ifade edildi.

ANKARA - Sayıştay'ın 2005 Hazine İşlemleri Raporu'nda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Hazine'ye borcunun 2005 yılı sonu itibarıyla 67.63 milyar YTL olduğu ifade edildi. Raporda, "TMSF'nin yıllık bilanço ve gelir-gider tablolarıyla Hazine'ye olan alacaklarının ödeme planı bir arada değerlendirildiğinde, TMSF'nin bu yükümlülüğü tamamen yerine getirmesinin olanaksız olduğu açıkça görülmektedir" denildi.
Sayıştay Başkanlığı, 2005 Hazine İşlemleri Raporu'nu yayımladı. Raporda, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla Hazine alacak stokunun 91.45 milyar YTL'ye ulaştığı belirtilerek, bunun yüzde 74'ünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), yüzde 14'ünün belediyelere, yüzde 5'inin de KİT'lere ait olduğu kaydedildi. Rapora göre, alacak stokunun yüzde 36'sının vadesi geçti. Vadesi geçmiş alacakların yüzde 77'sini TMSF'den, yüzde 16'sını da yerel yönetimlerden olan alacaklar oluşturdu. Hazineye en fazla borcu olan kuruluşlar arasında ilk sırayı 67.63 milyar YTL ile TMSF aldı.
'Çözüm üretilemedi'
Raporda, TMSF'nin Hazine'ye borcuyla ilgili sorunun çözüme kavuşturulacağına ilişkin niyet mektuplarında ifadeler bulunduğu, buna rağmen "herhangi bir çözüm üretilerek hayata geçirilemediği" kaydedildi.
Sayıştay raporunda, niyet mektuplarında 2007 yılı sonuna kadar TMSF'nin, sahip olduğu şirket hisselerini ve diğer varlıkların rekabetçi yöntemlerle satacağı beyan edildiğine dikkat çekilerek, "Dolayısıyla bu süreç tamamlanmadan ve TMSF' nin ödeme yeteneğinin tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmadan, Hazine alacağının silinmesi ya da yeniden yapılandırılması uygun değildir" denildi.