Hekimlerin ek ödemeleri arttı

ANKARA - Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde toplum sağlığı merkezlerinde görevli tabipler, eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlarla yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısı, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanları ve devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde artış yapıldı. ‘ Sağlık Bakanlığı ’na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Değişikliğe göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde görevlendirilen sağlık personeliyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personeline de döner sermayeden ek ödeme yapılacak. Personelin ek ödemesi ‘mesai içi’ ve ‘mesai dışı’ çalışmaları ayrı ayrı tanımlanacak. Eğitici personel ek ödeme bakımından kayba uğramayacak. (Radikal)