Her 100 memurun 78'i orta halli

Türkiye'deki devlet memurlarının yüzde 78'i, 500 ile 900 Yeni Türk Lirası arasında maaş alıyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, devletin gelir ve...

ANKARA - Türkiye'deki devlet memurlarının yüzde 78'i, 500 ile 900 Yeni Türk Lirası arasında maaş alıyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, devletin gelir ve giderlerinin günlük olarak izlenebildiği Say 2000i Projesi kapsamında, memurların profilinin ortaya konulması için de bir çalışma başlatıldı.


Büyütmek için tıklayınız

Bu çalışma çerçevesinde, kamu kuruluşlarından memurlara ilişkin bilgiler istendi ve bunlar Muhasebat Genel Müdürlüğü'ndeki bilgi işlem merkezine yüklenmeye başlandı. Şu ana kadar 920 bin 754 memurun bilgi kayıtları merkeze işlendi. Kalan memurların kayıtlarının da kısa süre içinde yüklenerek 2 milyon dolayındaki devlet memuruna ilişkin her türlü envanterin ortaya çıkarılacağı belirtildi.
Devlet memurlarına ilişkin veriler, memurların maaş düzeylerini de ortaya koydu. Buna göre, kayıt işlemleri tamamlanan 920 bin 754 memurun yüzde 1.21'inin maaşı 500 YTL'nin altında bulunuyor.
Devlet memurlarının yüzde 18.14'ü 900 ile 1200 YTL arasında maaş alırken, maaşı 1200 ile 1500 YTL arasında olanların oranı yüzde 1.48 olarak tespit ediliyor. Söz konusu gruptaki devlet memurlarının yüzde 0.68'inin maaşı bin 500 ile 2 bin YTL arasında bulunurken, 2 bin YTL'nin üzerinde maaş alan devlet memurlarının oranı da yüzde 0.75 olarak ölçüldü.
Mutemetlik kalkacak
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, her kuruluşta mutemetler tarafından gerçekleştirilen maaş işlemlerinin merkezden yürütülmesi için de çalışıyor. Mevcut sistemde okul, karakol, hastane gibi her bir kamu kuruluşu tahakkuk dairesi olarak faaliyet gösteriyor. Kamuda 40 bin mutemet maaş hesaplamaları ve ödeme işlemlerini yürütüyor. Memurlara ilişkin bilgilerin toplanmasının ardından maaş hesaplamaları ya Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce merkezde ya da il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Maaşlar, tahakkuk işlemlerinin ardından memurların banka hesaplarına yatırılacak. Bu yeni düzenleme sayesinde 40 bin kişi, başka alanlarda görevlendirilecek.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile imzalanan bir protokol ile Maliye Bakanlığı bünyesinde pilot olarak uygulamaya konan bir başka proje ile de devlet memurlarına ilişkin bütün sağlık işlemleri, tek bir merkezden izlenir hale gelecek. Temmuz ayında Türkiye çapında yaygınlaşacak proje ile hangi memurun ne zaman sağlık kuruluşuna gittiği, ne zaman, ne kadar ilaç aldığı, hangi ilaçları kullandığı gibi bilgiler merkezden anında görülebilecek. Böylece memurların sağlık haritası da çıkarılabilecek.