'Her şey kontrolümüzde'

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, yeni stand-by anlaşmasının IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda onaylanması için dört koşuldan biri olan bankalar yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirtirken, anlaşmanın onay sürecini hızlandıracağını söyledi.

ANKARA - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, yeni stand-by anlaşmasının IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda onaylanması için dört koşuldan biri olan bankalar yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirtirken, anlaşmanın onay sürecini hızlandıracağını söyledi. Babacan, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığıyla ilgili 19 sözlü soru önergesini yanıtlarken, güncel bazı konularla ilgili de bilgi verdi. Stand-by sürecinin kontrollerinde olduğunu belirten Babacan, başından beri anlaşmanın 2005'in 'başlarında' imzalanacağını söylediklerini, ancak artık mart ayına gelindiğini vurguladı.
Anlaşmanın onaylanması için üç yasal düzenleme gerekirken, teşvik yasasıyla sayının dörde çıktığına dikkat çeken Babacan, yasalaşması gereken Gelir İdaresi Kanunu'nun en kısa zamanda Genel Kurul'da görüşüleceğini söyledi. Bankalar yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirten Babacan, sosyal güvenlik reformu için de ilgili bakanlıklardan görüş alınmakta olduğunu anlattı. Babacan, Plan Bütçe Komisyonu alt komisyonunda bulunan teşvik yasasının maliyetini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, tüm bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
Uyarıda bulundu
Son 2,5 yıldır sürekli 'aslı astarı olmayan' kriz senaryoları ortaya atıldığını, tamamen güven ve istikrarı bozmak amacıyla her ay bir kriz beklentisi yaratıldığını, ancak, hepsinin de boşa çıktığını kaydeden Babacan, bugünlerde de cari işlemler açığı ve borçlarının bir bölümünü silen Arjantin gibi ülkelerle Türkiye'nin karşılaştırıldığını söyledi. Hükümetin 2,5 yıldır ekonomideki en önemli kazancının 'itibar ve güven' olduğunu belirten Babacan, "Türkiye'yi başka ülkelerle mukayeseye, saçma sapan fikirlere gerek yok. Uygulanan ekonomik politikalar şeffaf bir şekilde ilan ediliyor. Ekonomik politikalardan en ufak bir şaşmayı, sapmayı kimse beklemesin" açıklamasında bulundu.
2004 yılında beklenenin üzerinde büyüme dolayısıyla yüksek cari açık yaşandığını, endişelenecek bir durum olmadığını ifade eden Babacan, ocak ihracatındaki yavaşlamanın da kötü giden hava koşulları nedeniyle gümrük işlemlerinin aksamasından kaynaklandığını söyledi. Gümrük kapısındaki iki işgünü kaybın ihracatta yüzde 10 azalma anlamına geldiğini, şubat ihracatının yüzde 50, ocak-şubat dönemi artışının ise yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu ifade eden Babacan, cari açığın 15 milyar dolar olduğu 2004'te 17 milyar dolarlık makine ithalatı yapıldığını vurguladı.
Makine ithalatına karşılık oluşan cari açığı mesele yapmaya gerek olmadığını savunan Babacan, "Bir makine her yıl en az kendi bedeli kadar ihracat yapar" dedi.
'Seçimi tüketici yapsın'
Babacan, kredi kartı faizlerini değerlendirirken de, mümkün olduğunca serbest piyasa şartlarında iş yapılmasından yana olduklarını, kendilerinin daha çok şeffaflığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kredi kartı faizlerinin tüm dünyada diğer faizlerden yüksek olduğunu dile getiren Babacan, düşük faiz uygulayan banka seçimini tüketicilerin yapacağını ifade etti. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, geçmiş hükümetleri popülist politikaları nedeniyle Tekel'in tütün stokuna boğulduğunu belirterek, depolarda halen 12 milyon 720 bin ton tütün olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, TBMM Genel Kurulu'nda dün bakanlığıyla ilgili 58 soru önergesini yanıtladı.
Tütün stokumuz var
70 milyondan toplanan vergilerin izlenen popülist politikalar nedeniyle bu şekilde harcandığını vurgulayan bakan Unakıtan, "O paralar, ihtiyaç olmadığı tütün alımı sözü veren politikacıların cebinden değil, bu milletin cebinden ödeniyor. Biz halkın cebinden çıkan paraya sahip çıkacağız. Mali disiplin budur" diye konuştu.
Milletvekili lojman satışıyla ilgili bilgi veren Unakıtan, iki yüksek blokun 21 milyon 400 bin dolara tümüyle satıldığını söyledi. Otel arsasının 6 milyon 970 bin dolara satıldığını ifade eden Unakıtan, ayrıca 15 işyeri ve 23 vilanın satışının da gerçekleştiğini anlattı. Kemal Unakıtan, satışların devam ettiğini söyledi.
Tüpraş'ın yüzde 14.76 hissesinin İMKB aracılığıyla satışından sağlanan 446 milyon doların, Özelleştirme İdaresi'nin kasasına girdiğini belirten Maliye Bakanı Unakıtan özelleştirmeyle ilgili soruları yanıtlarken, CHP sıralarından, özelleştirme sonucu işsiz kalanların başka kurumlara geçici olarak yerleştirileceklerine ilişkin söz verdiği anımsatıldı.
Kemal Unakıtan'ın, Maliye Bakanlarının söz verebileceğini ancak kasalarında para varsa sözlerini tutabileceklerini söylemesi, gülüşmelere yol açtı.