'Hesabınızı çok iyi yapın'

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan dış ticaret açığına bağlı olarak artan cari işlemler açığından korkulmaması gerektiğini söyledi.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan dış ticaret açığına bağlı olarak artan cari işlemler açığından korkulmaması gerektiğini söyledi. Unakıtan, açığın giderek daha sağlam kaynaklarla finanse edildiğini belirterek herkesin hesabını iyi yapmasını gerektiğini söyledi. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin Türkiye'nin kısa vadeli borçlarının yüzde 124 üzerine çıktığını ifade eden Unakıtan, döviz kurlarına müdahale ederek dış ticaret dengesinin düzeltilmesinin kısa vadede kolay olsa da, uzun vadede çözüm olmadığını dile getirdi.
Unakıtan 2006 yılı bütçesini TBMM Genel Kurulu'na sunarken, makroekonomideki olumlu gelişmelere gölge düşüren cari açık konusunda Meclis'i ikna etmeye çalıştı. Türkiye'nin ihracatının 2002'ye göre bu yıl iki kat artıp yıllık 72 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Unakıtan, ithalattaki yüksek oranlı artışın ise büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti. Unakıtan, şöyle konuştu:
'Ekonomi güçlendi'
"Ekonomimizin makroekonomik temelleri izlediğimiz politikalarla güçlenmiştir. Eski alışkanlıklarla üretilen kriz senaryoları karşısında herkese sadece cari açık ve dış borç göstergelerine odaklanmamalarını, başta bütçe performansı olmak üzere büyüme, enflasyon, mali piyasalar, yabancı yatırımlar, döviz rezervleri, dünya ekonomisindeki gelişmeler gibi göstergeleri ve bunların arkasındaki dinamikleri dikkatle incelemelerini ve hesaplarını iyi yapmalarını tavsiye ediyorum."
Unakıtan, 2001'e kadar olan dönemde Türkiye'ye giren yabancı sermaye tutarı yıllık 1 milyar dolara ulaşmazken, 2003'ten bu yana 8.5 milyar dolarlık yabancı sermaye geldiğini, bunun 4 milyar dolarının 2005'in 10 aylık döneminde sağlandığını söyledi.
Unakıtan iddialarını desteklemek için 2001 yılı öncesindeki bazı göstergelerle 2005 yılı arasında karşılaştırma yaptı. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 22.2 milyar dolardan 47.7 milyar dolara yükseldiğini belirten Unakıtan, rezervlerin kısa vadeli borçlara oranının yüzde 82'den yüzde 124'e çıktığını söyledi.
Bankalardaki açık pozisyonun da 5.4 milyar dolardan 194 milyon dolara gerilediğini kaydeden Unakıtan, dış borçların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranında ise 10 puandan fazla düşüş gerçekleştiğini dile getirdi. Unakıtan, döviz kurlarına müdahale yoluyla dış dengenin düzeltilmesinin kısa vadede kolay olsa da uzun vadede çözüm olmadığını, bunun yerine ihracata yönelik sektörlerde yapısal önlemlere başvurulmasının sağlıklı olacağını kaydetti.
'İşsiz sayısı azaldı'
Unakıtan, ekonomideki büyümenin istihdama yansımadığı eleştirilerini de yanıtladı. 2002 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu yılın ağustos ayı itibarıyla tarım dışı sektörlerde 1 milyon 723 bin kişilik istihdam artışı sağlandığını ifade eden Unakıtan, üç yılda işsiz sayısının ülke genelinde 33 bin kişi, kentsel kesimde ise 57 bin kişi azaldığını belirtti. Unakıtan, tarımdaki istihdamda da 1 milyon 719 bin kişilik düşüş olduğunu kaydederek, "Sanayileşme devam ettikçe modernleşme süreci de devam edecek. Bu nedenle, mevcut işsizlere ek olarak kırsal kesimden gelene de istihdam imkânı yaratılması gerekmekte" dedi.
Maaşı düşük olana yüzde 19.9 zam
Bakan Unakıtan, 2006 yılında ocak ve temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 2.5'er oranında zam yapılacağını anımsatırken, ek ödemesi bulunmayan kurumlardaki personele ayrıca 40'ar YTL'den 80 YTL tutarında ilave ödeme yapılacağını vurguladı. Eş için uygulanmakta olan aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1.250'den 1.450'ye çıkarıldığını belirten Unakıtan, böylece 2006 yılında kümülatif bazda en düşük dereceli memur maaşının yüzde 19.9, ortalama memur maaşının yüzde 12.7 ve en yüksek memur maaşının ise yüzde 5.1 artacağını söyledi. Unakıtan, yapılacak artışla en düşük memur maaşının ocakta 541 YTL'den 595 YTL'ye, temmuzda da 650 YTL'ye çıkacağını kaydetti.
'Daha çok ekmek'
Son üç yıllık dönemde TÜFE endeksindeki kümülatif değişmenin yüzde 39.8 olduğunu vurgulayan Unakıtan, buna karşılık aynı dönemde en düşük memur maaşının yüzde 59.4, net asgari ücretin yüzde 90.0, en düşük SSK aylığının yüzde 75.0, Bağ-Kur aylığının yüzde 142.1, memur emekli aylığının yüzde 61.8 arttığını belirtti. Unakıtan, 2002 Kasım ayına göre aylık asgari ücretle alınabilen ekmeğin yüzde 58, tozşekerin yüzde 42, sütün yüzde 63, yağın yüzde 89, dana eti miktarının da yüzde 34 arttığını dile getirdi.