Hiddink'in vergisini alabilir miyiz?

Hiddink'in vergisini alabilir miyiz?
Hiddink'in vergisini alabilir miyiz?

Hollandalı teknik direktör Hiddink Türkiye ye 2010 yılında gelmiş ve 18 ay milli takımda görev yapmıştı.

Futbol Federasyonu 18 ay görev yapan Hollandalı teknik direktör Hiddink için ödediği vergileri 'çifte vergilendirmeyi' gerekçe göstererek geri istedi.
Haber: NEŞE KARANFİL / Arşivi

2010 yılında Milli Takım Teknik Direktörü olan ve 18 ay görev yapan Hollandalı Guus Hiddink’e ödenen vergiler başa bela oldu. Futbol Federasyonu Maliye’ye görüş sorarak, Hiddink için ödenen vergilerin iade olarak alınıp alınmayacağını sordu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurularak, özelge istendi. Maliye ise uzun uzun mevzuatı anlattıktan sonra Hollanda makamlarından belge getirilmesi istendi. 

Fazla vergi ödenmiş 

Hiddink için 4 milyon euro ücret ödendi. Spor Bakanı Suat Kılıç’ın CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun sorusuna verdiği yanıtta Hiddink’e yapılan ödemeler ve vergiler hakkında bilgi vermişti. Kılıç, Hiddink için Türk vergi makamlarına gelir vergisi ve damga vergisi olarak 7 milyon 445 bin 442 lira ödendiğini, ayrıca Hollanda vergi makamlarına yatırması için Hiddink’e 704 bin 673 euro da verildiğini belirtti. Kılıç 704 bin 673 euroluk meblağın da vergilendirilerek, toplam 933 bin 270 TL Türk vergi makamlarına gelir vergisi ve damga vergisi olarak ödendiği kaydederek, “Söz konusu çifte vergilendirmenin önlenmesi ve Hollanda’da ödenen meblağ ile Türkiye ’de bu meblağın vergilendirilmesi neticesinde ödenen meblağın, Türk vergi makamlarından iade alınması amacıyla federasyonumuz tarafından gereken adımlar atılmaktadır” dedi. 

Özelge istedi 

Futbol Federasyonu da Gelir İdaresi’ne başvurarak ödenen vergilerin iade edilip edilmeyeceğini özelge yoluyla sordu. Özelgede, isimler kapalı tutuldu ve sözleşmenin 15 Mayıs 2010’da yürürlüğe girdiği belirtildi.
Özelgeye verilen yanıtta; Hollanda ile çifte vergilendirme anlaşması olduğu belirtilerek, bir Hollanda vergi mükellefinin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ve Türkiye’de ifa edilmeyen bir hizmetten kaynaklanan ücret geliri Hollanda’da vergilendirileceğinden, Hiddink’in Hollanda’da mukim olması durumunda, Türkiye dışında vereceği hizmetler için Türkiye’nin vergilendirme hakkı bulunmadığı belirtildi. Ancak diğer taraftan bu kişinin Türkiye’de ifa ettiği hizmetler bakımından elde edeceği ücret gelirinin anlaşmanın 2’nci fıkrasında belirtilen koşulların ihlal edilmesi nedeniyle Türkiye’de vergilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Anlaşmanın 15’inci maddesine göre Türkiye’de vergilendirilebilen ücret gelirlerinin, söz konusu anlaşmanın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin 23’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Hollanda’da vergiden muaf tutulacağı ifade edildi. Özelgenin son bölümünde şöyle denildi:
“Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu Hollanda mukimi kişinin Hollanda’da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin yetkili makamlardan alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.”

bigPara.com