Hortumcuların işi zorlaşıyor

Bankalarının paralarını zimmetlerine geçirenlere yapılacak kovuşturmalarda, uluslararası işbirliğinin önü açılıyor.

ANKARA - Bankalarının paralarını zimmetlerine geçirenlere yapılacak kovuşturmalarda, uluslararası işbirliğinin önü açılıyor.
TBMMD ışişleriKomisyonu'nda dün, BM yolsuzlukla mücadele sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı kabul edildi. Yolsuzlukla mücadelede ilk küresel uluslararası hukuk belgesi niteliğindeki sözleşme, yolsuzluğun önlenmesi için, üye devletlerin bir dizi tedbir almasını öngörüyor.
Sözleşme, yolsuzlukla mücadele konusunda etkili bir uluslararası işbirliği mekanizması; yolsuzluktan elde edilen gelirlerin kaynak ülkeye iadesi konusunda daha önceki hukuk belgelerinde bulunmayan etkili bir sistem getiriyor.
Neler suç olacak?
Söz konusu mevzuatta aslında halen suç olarak belirlenmiş rüşvet, zimmet, karapara aklama ve adaletin engellenmesi eylemlerinin suç olarak düzenlenmesi zorunluluğunu getiren sözleşme, ayrıca memuriyet ve mevki nüfuzunun kötüye kullanılması, haksız zenginleşme, özel sektörde rüşvet, zimmet ve karaparanın aklanmasının gizlenmesi eylemlerinin de suç olarak düzenlenmesi konusunda yerel mevzuatların geliştirilmesini teşvik ediyor.
Sözleşmenin kapsadığı 11 yolsuzluk suçundan biri olan 'özel sektörde zimmet' suçu, Türkiye'nin önerisiyle metne dahil edildi. Böylece özel sektörde zimmet suçu, ilk kez bir uluslararası hukuk belgesinde yer aldı.
Buna göre, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarının bankaya ait para ve diğer varlıkları zimmetlerine geçirme eylemini suç olarak düzenleyen 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesi, Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin kapsamına alınıyor. Sözleşmenin, BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'nden daha etkili olacağı öngörülüyor.