Hükümet çıtını çıkarmıyor

Anayasa Mahkemesi'nin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun birçok maddesini iptal etmesine rağmen hükümet izlenecek yolu açıklamadı. Sosyal güvenlik reformunun geleceği ve vatandaşların nasıl etkileneceği muamma.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında verdiği kapsamlı iptal kararı, hükümeti hazırlıksız yakaladı. Kararın açıklanmasından bu yana üç gün geçmesine rağmen, hükümetin tavrı ve gelişmenin reformun taraflarını nasıl etkileyeceği konusunda açıklama yapılmadı.
Mahkeme, Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu ve bakanlık bürokratlarını aralık ayının ilk haftasında dinledikten sonra iptal istemini esastan görüşmeye başladı. Kanunun önemli birçok maddesinin memurlar yönünden iptaline ilişkin kararı, 15 Aralık Cuma günü 17.00'de açıklandı. Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından Çalışma Bakanlığı ilk olarak, 'kapsamlı bir açıklama yapılabilmesi için gerekçeli kararın yayımlanmasının bekleneceğini duyurdu. Başesgioğlu, atv'deki bir programda iptal kararı nedeniyle reformun tarihe gömülerek bir daha hiç gündeme gelmemesi riski bulunduğunu söyledi.
Başesgioğlu, reformun yürürlüğe girmesi gereken 1 Ocak 2007'e kadar yasalarında tekrar düzenlenmesinin de 'imkânsız' olduğunu ifade etti. Ancak, aradan üç gün geçmesine rağmen iptal sonrası nasıl bir yol izleneceği hususunda henüz net açıklama yapılamadı.
Başesgioğlu dün, daha önce planlanan program çerçevesinde, yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Anayasa Mahkemesi'nin bugün yayımlanması beklenen kısa kararının ardından Başesgioğlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratları ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleriyle görüştükten sonra hükümete öneri götürmesi bekleniyor. Kanunun geleceği konusundaki nihai kararı hükümet verecek.
Tepkiler
Sağlık-İş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu: Anayasa Mahkemesi işçiyi korumadı. Kanunun uygulanması durdurulmalı. Çalışma Bakanı'nın yaptığı son açıklama, kurulmak istenen sistemin çöktüğünü gösteriyor. O halde bu erteleme bir an önce yapılmalı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy: İptal kararıyla Genel Sağlık Sigortası'nın hukuki altyapısı çöktü. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın geleceği kalmadı. Bu kararla 'sosyal güvenlikte tek çatı, tek norm sağlamak' gerekçesiyle çıkarılan kanunun ana gövdesi hükümsüz hale geldi. Kanunun uygulanması imkânsızlaştı. Dolayısıyla yürürlükten kaldırılmalı.
Bakanlık çözüm arıyor
Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu ile konuyu görüştük. Durumun acil olduğunu Bakan da kabul ediyor. Bugün, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nu, çarşamba günü de Yüksek Danışma Kurulu'nu konuyla ilgili toplayacağını söyledi.
KESK Genel Başkanı ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul: Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri yayımlanır yayımlanmaz Emek Platformu toplanarak yasadaki mevcut duruma dair stratejisini belirleyecektir.
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan: Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası'nın bazı maddelerini iptal etmesi, çalışanlar arasında, eşitsizlik, adaletsizlik ve ayrımcılığa yol açmıştır.